Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Vi granskar digital offentlig service som tillhandahålls av en offentlig aktör för att se om den lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.