Så tar vi oss an det nya regeringsuppdraget kopplat till Single digital gateway (SDG)

Kapitel

Digg arbetar för fullt med det nya regeringsuppdrag kopplat till Single digital gateway (SDG) som ska redovisas till regeringskansliet senast 31 oktober 2024.

I den här filmen berättar Karolin Kühn, specialist på Digg, om hur vi tar oss an det nya uppdraget där vi tittar närmre på hur den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för utbyte av bevis ska gå till.

Vad är skillnaden i det här uppdraget jämfört med det tidigare? Var står vi just nu? Hur och när fångar vi in synpunkter från de myndigheter som berörs av uppdraget och de förslag vi tar fram?

Från Digg forum 28 maj 2024.

Längd: cirka 12 minuter.

Mer inom området Single digital gateway

Läs mer om Single digital gateway

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan