SDG-förordningen: Uppdaterad tidplan för anslutning till tekniska systemet

Kapitel

Digg har fått i uppdrag av regeringen att analysera och lämna förslag på åtgärder med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis.

I den här filmen berättar Max Flodén från Digg mer om uppdraget, om tidplanen för anslutning och vad ni som behöriga myndigheter kan göra för att förbereda er anslutning redan nu.

Filmen är särskilt intressant för statliga myndigheter, kommunala myndigheter, regioner, kommun- och regionägda företag och privata aktörer som har specifikt ansvar för information, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av SDG-förordningen.

Från Digg forum 23 april 2024.

Längd: cirka 13 minuter.

Mer inom området Single digital gateway

Läs mer om Single digital gateway

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan