SSL-ceritfikat för SMP url:er

Vi kommer att byta SSL certifikat för våra SMP url:er och samtidigt byta leverantör från DigiCert till Telia. Denna information riktar sig till accesspunktsoperatörer och leverantörer av meddelandesystem.

Vi kommer att byta SSL certifikat för våra SMP url:er och samtidigt byta leverantör från DigiCert till Telia. Vänligen försäkra er om att ni har installerat Telias Root CA v2 i era miljöer.

Telias rot certifikat finns här: https://cps.trust.telia.com/ Länk till annan webbplats.

Har du frågor kring detta, kontakta sdk@digg.se.

Med vänlig hälsning,

Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: