Instruktion för val av Peppol-ID

I samband med att man ansluter sin organisation (som köparen/säljaren) till Peppol:s nätverk måste man välja ett unikt identifieringsnummer. Detta så kallade Peppol-ID används av accesspunkterna för att ta reda på vart ett affärsmeddelande ska skickas.

Peppol-ID kan alltså sägas vara partens elektroniska mottagningsadress i nätverket. Ett Peppol-ID bstår av två delkomponenter. Den första indikerar vilket slags nummer som används. Den andra delen är själva numret. Tillsammans bildar de en unik identifiering.

Exempel

I Peppol-ID 0007:5512345678 betyder första delen 0007 att det är ett svenskt organisationsnummer. Den andra delen är själva numret.

I Peppol-ID 0088:731000011111 betyder första delen 0088 att det är ett GS1 GLN. Den andra delen är partens GLN.

Organisationen bestämmer Peppol-ID

Det är organisationen (köparen/säljaren) själv som väljer vilken typ av Peppol-ID man önskar använda. Vid registrering i Peppol informerar man sin accesspunkt vilket ID man valt. Notera att om man vid senare tillfälle skulle byta accesspunkt så behåller man sitt Peppol-ID, men man måste då avsluta det hos den tidigare accesspunkten och sedan lägga upp det i den nya accesspunkten. Denna ”migrering” från en accesspunkt till en annan bistår tjänsteleverantören med.

Vilket slags ID ska vi välja?

För svenska organisationer rekommenderar SFTI att du använder ditt organisationsnummer i första hand (alltså med koden 0007). Om det inte skulle fungera, exempelvis om man har en komplex systemstruktur med flera olika accesspunkter för olika ändamål så kan man överväga att använda GLN (koden 0088).

Enskild näringsidkare

Som enskild näringsidkare där personnummer är organisationsnummer kan du välja att använda ett GLN för att undvika att registrera ert personnummer.

Avrådan andra typer av nummersystem

SFTI och Digg avråder från att använda andra typer av nummersystem än organisationsnummer och GLN. Speciellt avråds användning av momsregistreringsnummer och bankkontonummer.

Peppol-ID i affärsdokumentet och i kuvertet

Alla elektroniska affärsdokument som utväxlas i Peppol förpackas i ett tekniskt kuvert (SBDH - Standard Buisness Document Header). Peppol-Id för avsändaren och mottagren anges i kuvert vilket gör det möjligt för Accesspunkterna att skicka och ta emot meddelanden utan att behöva läsa innehållet.

Att tänka på innan du ansluter till Peppol

En del faktureringssystem/EFH skapar affärsdokument och kuvert samtidigt. En del överlåter till Accesspunktsoperatören att skapa kuvertet. När man väljer Accesspunktsoperatör är det bra att undersöka vad som gäller för ditt faktureringssystem/EFH. Kontrollera att Accesspunktsoperatören kan hantera den variant som ni använder (kuverterat/okuverterat).

Använda mer än ett Peppol-ID

I vissa fall kan det finnas behov för en organisation att ha fler än ett Peppol-ID. Ett alternativ att då använda GLN-nummer.

Nedanstående frågor kan användas som vägledning vid val av Peppol-ID. Med begreppet EFH avses här system för elektronisk fakturahantering men även beställningssystem. Frågorna ska besvaras utifrån en organisations perspektiv (ett organisationsnummer).

En lösning - använd Organisationsnummer som Peppol-ID, är du enskild näringsidkare är rekommendationen att du använder GLN-nummer som Peppol-Id och inte ditt personnummer.

Ja - välj GLN-nummer som Peppol-ID för respektive enhet.

Ja - använd organisationsnummer för registrering i Peppol för det EFH som hanterar merparten av leverantörer. Använd GLN för det EFH som hanterar färre.

Nej - överväg att hantera samtliga fakturor från Peppol-ID i ett av EFH systemen. Använd Organisationsnummer som Peppol-ID.

Tänk på att

En leverantör kan ha problem att hantera mer än ett ID per kund. Det kan alltså upplevas som komplicerat om en leverantör behöver adressera vissa fakturor till ett Peppol-Id och andra fakturor till ett annat Peppol-ID/GLN-nummer.

Utgående och inkommande meddelanden genom Peppol

Om man använder samma Accesspunkt för både utgående och inkommande meddelanden så är det problemfritt att använda samma Peppol-ID för ”avsändaradressen” i de utgående meddelanden som ”mottagningsadress” för de inkommande. I dagsläget används inte ”avsändaradressen” i fakturan till att återsända något meddelande och har därför inte någon funktion i det avseendet.

På sikt kan det dock bli aktuellt att Peppol inför ett så kallat fakturasvar som fakturamottagaren kan använda för att återkoppla status på fakturan. I ett sådant läge kommer avsändaradressen i fakturan användas för att identifiera mottagningspunkten för fakturasvaret.

Olika Peppol-ID i två Accesspunkter

I en situation där köparen använder olika Peppol-ID för sina två olika Accesspunkter kan flödet beskrivas som följande:

  • AP 1 används för att skicka kundfakturor och ta emot fakturasvar.
  • AP 2 används för att skicka order och ta emot ordersvar och leverantörsfakturor.

Eftersom köparen använder olika Peppol-ID så blir flödena helt separata och därmed okomplicerade.

Samma Peppol-Id i två olika Accesspunkter

I en situation där man använder samma Peppol-ID i två olika Accesspunkter behöver man hantera så att svarsmeddelanden tas om hand av rätt Accesspunkt. Om inte denna situation förbereds kan det bli problem då det blir oklart vart svarsmeddelandet ska tas emot.

Enklare med separata ID för AP

Om man inte specifikt har kravställt på sina Accesspunktsoperatörer att de ska kunna hantera gemensamt Peppol-ID så kan det vara enklare att använda separata Peppol-ID (GLN) för respektive Accesspunkt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: