AI för socialtjänsten

Introduktion till AI, stöd och exempel på olika initiativ för att använda AI inom socialtjänsten.

Introduktion till AI

Få förståelse för vad AI är, hur det fungerar och hur det skulle kunna användas.

AI-initiativ

Läs om hur socialtjänsten i olika kommuner har utforskat möjligheterna med AI och vilka insikter de fått längs vägen.

Stöd och verktyg

Tips på vidare läsning, utbildningar, verktyg och annat stöd i arbetet med att använda AI inom socialtjänsten.

Nätverk och forum

Tips på aktörer och forum som arbetar med AI och erbjuder till exempel erfarenhetsutbyte, samverkan och dialog.

AI för socialtjänsten

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag
att erbjuda kompetenshöjande insatser som ger kommuner stöd i hur de kan använda AI inom socialtjänsten.
Läs mer om bakgrunden till arbetet och regeringsuppdraget på sidan Uppdrag att stödja kommunernas användning av AI inom socialtjänsten (nytt fönster)

Webbplatsen AI för socialtjänsten kommer finnas tillgänglig under 2024.

Logotyper från Digg, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen