Nu utvecklas brevlådan Min myndighetspost för myndighetspost över landsgränserna

Kapitel

Den 12 december 2023 träder EU:s förordning om en gemensam digital ingång (Single digital gateway) ikraft.

Som ett led i det arbetet utvecklar Digg Min myndighetspost till att omfatta även gränsöverskridande myndighetspost. EU-medborgare kan skaffa brevlådan med sin eIDAS e-legitimation och ta emot post digitalt från den berörda myndigheten.

På den här filmen berättar Åsa Radne, projektledare för utvecklingen av Min myndighetspost på Digg, mer om brevlådan och vad du som berörd myndighet behöver göra för att ansluta och erbjuda den i din gränsöverskridande medborgardialog.

Från Digg forum 24 oktober 2023.

Längd: cirka 11 minuter.

Mer inom området Digital post

Läs mer om Digital post

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan