Sverige ska bli ledande inom artificiell intelligens

Regeringen vill stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft genom att se till att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda artificiell intelligens (AI). Det ska ske genom att samla kunskap och erfarenheten från de som kommit längst i AI-utvecklingen.

Om myndigheter, kommuner och regioner skulle införa den AI-teknik som finns idag skulle det kunna innebära att samhället sparade 140 miljarder kronor varje år. Det visar beräkningar som Digg har gjort. De största utmaningarna är bland annat kompetensbrist, tillgång till användbara data, kunskap om tillgänglig teknik samt juridiska och etiska frågor.

Med anledning av detta gav regeringen Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Digg och Skatteverket i uppdrag att göra det enklare för offentlig förvaltning att använda sig av artificiell intelligens (AI) med syftet att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Digg ledde uppdraget.

Samarbete med andra aktörer

För att kunna använda den AI-kompetens som finns i Sverige ska de fyra myndigheterna ha ett nära samarbete med andra aktörer som exempelvis andra myndigheter, kommuner och regioner, lärosäten och forskningsinstitut samt privat sektor. Vid behov ska myndigheterna initiera eller delta i så kallade testbäddar och regulatoriska sandlådor för att testa innovationer i både virtuella och verkliga miljöer.

Uppdraget består av fyra delar

Infrastruktur och tjänster för AI

I uppdraget ingår att komplettera den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen med till exempel referensarkitektur för AI och AI-tillämpningar och komponenter som fritt kan användas av offentliga aktörer.

Förtroendemodell

En förtroendemodell för automatiserat beslutsfattande med stöd av AI ska utvecklas. Detta för att möjliggöra att den kan användas som ett frivilligt ramverk för offentliga aktörer.

AI-guide

För att öka förståelsen och möjligheterna för offentliga aktörer att använda AI ska en AI-guide tas fram. Guiden ska beskriva de steg som verksamheten behöver ta för att framgångsrikt kunna använda sig av AI. I guiden ska det till exempel framgå hur data ska struktureras och göras tillgänglig, den ska även innehålla en vägledning om informationssäkerhet. Guiden anpassas utifrån relevanta internationella rekommendationer och riktlinjer för AI-området och utgår från inriktningen om hållbar AI i enlighet med den nationella inriktningen för AI.

Samlad information om relevanta AI-projekt

För att underlätta för offentliga aktörer att ta tillvara på och återanvända andras erfarenheter av AI-lösningar ska exempel på relevanta AI-projekt samlas ihop och presenteras. Exemplen ska vara lärande och stimulera och inspirera till att använda AI.

Tidplan

Uppdraget rapporterades löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och slutredovisades den 20 januari 2023.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: