Digital tillgänglighet

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. På sidan Digital tillgänglighet hittar du vad du måste göra för att leva upp till lagen.