Till innehållet

Digital post för dig som offentlig aktör

Med digital post kan du som offentlig aktör skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Det är enkelt, hållbart och kostnadsbesparande. Mottagaren får sin post säkert och samlat. Det är vi på DIGG som ansvarar för infrastrukturen digital post. Här hittar du hur du gör för att börja skicka post digitalt, hur digital post fungerar och tekniska beskrivningar.

Börja skicka digital post

För att börja skicka digital post behöver du sluta avtal, genomföra tekniska tester och ansluta till produktion.

Det här behöver du göra:

 1. Skicka ett mejl till digitalpost.aktorer@digg.se med uppgifter om:
  • Postadress vi ska skicka tillbaka din version av avtalet till.
  • Om du ska skicka meddelanden själva eller anlita en underleverantör. Om du anlitar underleverantör, berätta vilken.
  • Vem som är ansvarig för anslutningen i din organisation.
  • E-postadresser till
   1. funktion som har verksamhetsansvar för tjänsten – för information om förändringar i tjänsten
   2. it-funktion som har ansvar för förvaltning och utveckling – för teknisk information om tjänsten.
 2. Fyll i, skriv under och skicka in anslutningsavtalet.
  Anslutningsavtal för Mina meddelanden

  Skicka avtalet i två exemplar till:
  Myndigheten för digital förvaltning
  Box 14
  851 02 Sundsvall
  När du skriver under anslutningsavtalet godkänner du de allmänna villkoren för Mina meddelanden som är infrastrukturen för digital post.
  Allmänna villkor för Mina meddelanden
 3. Genomför tekniska tester.
 4. När vi har godkänt de tekniska testerna ansluter vi dig till produktion. Nu kan du börja skicka post digitalt!

Genomför tekniska tester

Innan du kan börja skicka digital post behöver du genomföra tekniska tester. För att testa behöver du

När du vill börja med de tekniska testerna kan du kontakta vår tekniska support så hjälper de dig komma igång.

support.minameddelanden@skatteverket.se

Planera större utskick

Vid större utskick är det bra att ta kontakt med oss på DIGG för att vi ska kunna säkerställa en hållbar belastning i infrastrukturen och planera våra resurser för bra kundstöd.

När du kontaktar oss vill vi veta det här om utskicket:

 • När utskicket planeras att starta och avslutas.
 • Hur många meddelanden som ska skickas.
 • Hur stort meddelandet är och om det innehåller några bilagor.

Driftinformation

Driftinformation om digital post publiceras i ett nyhetsflöde här på digg.se. Du kan prenumerera på nyheter i flödet via RSS.

Driftinformation för digital post

Dokument och länkar