Sökresultat

88 sökträffar på sdg

 1. SDG - Single digital gateway

  SDG - Single digital gateway

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 2. SDG -förordningens grunder

  SDG -förordningens grunder Kapitel Den digitala ingången Single digital gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få tillgång till relevant

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 3. Karolin, SDG-specialist

  Karolin, SDG-specialist Vad är din roll inom Digg och vilka är dina arbetsuppgifter? – Jag jobbar som Single digital gateway -specialist (SDG-specialist). Jag jobbar med olika

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Jobba med oss
  4. Möt några av oss
 4. Uppfyll SDG-förordningen

  Uppfyll SDG-förordningen Har din organisation information enligt SDG-förordningen? Om ni har information som omfattas av SDG-förordningen ska informationen uppfylla vissa krav. Det

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
 5. Sveriges arbete med SDG-förordningen fortsätter

  Sveriges arbete med SDG-förordningen fortsätter En gemensam digital ingång till Europa eller Single digital gateway (SDG) som det heter på engelska bygger på en EU-förordning och

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. SDG - Single digital gateway
 6. SDG-förordningen – Tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

  SDG-förordningen – Tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte Kapitel Det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte, även förkortat OOTS från det engelska

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 7. SDG - En gemensam digital ingång till Europa

  SDG - En gemensam digital ingång till Europa Ett digitalt tillgängligt Europa Single digital gateway (SDG) är en EU-förordning med syfte att: tillhandahålla information via en

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
 8. Anmäl att ni omfattas av SDG-förordningen

  Anmäl att ni omfattas av SDG-förordningen Vad betyder behörig myndighet? De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. Om ni har gjort den juridiska

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Förteckning över behöriga myndigheter
 9. Förslag till handlingsplan för att leva upp till SDG-förordningen

  Förslag till handlingsplan för att leva upp till SDG-förordningen Sammanfattning EU-förordningen (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av

  1. Digg
  2. Analys och uppföljning
  3. Publikationer
 10. Anmäl ändringar av hur ni omfattas av SDG-förordningen

  Anmäl ändringar av hur ni omfattas av SDG-förordningen Namn på organisation: * Ange namn på din organisation. Ändringar: * Ange vilken information ni vill ska ändras. E-postadress:

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Förteckning över behöriga myndigheter
 11. Nu finns en förteckning över behöriga myndigheter enligt SDG-förordningen

  Nu finns en förteckning över behöriga myndigheter enligt SDG-förordningen Förteckningen över de behöriga myndigheter finns nu tillgänglig för att skapa en översikt över vilka

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. SDG - Single digital gateway
 12. SDG-förordningen, identitetsmatchning och digital post – hur hänger det ihop?

  SDG-förordningen, identitetsmatchning och digital post – hur hänger det ihop? Kapitel För att göra det möjligt för privatpersoner och företag att utföra ärenden online över

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 13. SDG -förordningen – senaste nytt och Diggs plan för 2024

  SDG -förordningen – senaste nytt och Diggs plan för 2024 Kapitel Enligt SDG-förordningen ska det från och med den 12 december 2023 vara möjligt för privatpersoner och företag att

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 14. Digg får utökat uppdrag gällande Single Digital Gateway, SDG

  Digg får utökat uppdrag gällande Single Digital Gateway, SDG SDG-förordningen ställer krav på ett tekniskt system för bevisutbyte som grundar sig på engångsprincipen.

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 15. SDG-förordningen: Uppdaterad tidplan för anslutning till tekniska systemet

  SDG-förordningen: Uppdaterad tidplan för anslutning till tekniska systemet Kapitel Digg har fått i uppdrag av regeringen att analysera och lämna förslag på åtgärder med anledning

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 16. SDG-förordningen – så här analyserar ni om ni behöver hämta eller dela bevis

  SDG-förordningen – så här analyserar ni om ni behöver hämta eller dela bevis Kapitel För att kunna uppfylla kravet i SDG-förordningen att kunna utbyta bevis via det tekniska

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 17. Anmäl behörig myndighet och inkom med information

  Anmäl behörig myndighet och inkom med information Vad betyder behörig myndighet? De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. Om ni har gjort den

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
 18. Senaste nytt om EU-förordningen Single digital gateway

  Senaste nytt om EU-förordningen Single digital gateway Med en gemensam digital ingång till Europa ska det bli enklare för privatpersoner och företag att använda digitala tjänster i

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. SDG - Single digital gateway
 19. En gemensam digital ingång till Europa – ett gigantiskt samarbetsprojekt

  En gemensam digital ingång till Europa – ett gigantiskt samarbetsprojekt Kapitel Enligt SDG -förordningen ska det från och med den 12 december 2023 vara möjligt för privatpersoner

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 20. Single digital gateway och aktuella rättsliga frågor

  Single digital gateway och aktuella rättsliga frågor Kapitel Den digitala ingången Single digital gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 21. Lärosäten

  Lärosäten Vad innebär de olika koderna? De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Förteckning över behöriga myndigheter
 22. Kommunala myndigheter

  Kommunala myndigheter Vad innebär de olika koderna? De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Förteckning över behöriga myndigheter
 23. Privata aktörer

  Privata aktörer Vad innebär de olika koderna? De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Förteckning över behöriga myndigheter
 24. Tillhandahålla förfaranden

  Tillhandahålla förfaranden Vad behöver ni göra? En behörig myndighet ska inom ramen för sitt ansvarsområde ge tillgång till information om och anpassa sina förfaranden som omfattas

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
 25. Information till kommuner

  Information till kommuner Är SDG-förordningen ny för dig? Vill du veta mer? Kolla gärna på vår film SDG-förordningens grunder Läs mer på En gemensam digital ingång till Europa

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Förteckning över behöriga myndigheter
  5. Kommunala myndigheter
 26. Teknisk information

  Teknisk information Kort om kraven på informationssidor Här beskriver vi kort kraven på informationssidor som berör SDG-förordningen. Fördjupad information om kraven finns på

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
 27. Logotyp för Your Europe

  Logotyp för Your Europe Varumärket för den gemensamma digitala ingången (SDG) är Your Europe. Logotypen för Your Europe ska finnas på alla relevanta webbplatser på unionsnivå och

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Teknisk information
 28. Förteckning över behöriga myndigheter

  Förteckning över behöriga myndigheter Vad betyder behörig myndighet? De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. Om ni har gjort den juridiska

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
 29. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång Sammanfattning Digg är positiv till att en ny lag och en ny förordning kommer på plats för att

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
 30. Tekniska systemet för bevisutbyte

  Tekniska systemet för bevisutbyte Vad är det tekniska systemet för bevisutbyte? Enligt SDG-förordningen ska EU-kommissionen i samarbete med EU:s medlemsstater inrätta ett tekniskt

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
 31. Behov av att hämta bevis

  Behov av att hämta bevis Organisationer som behöver hämta bevis kallas beviskonsumenter eller bevisbegärande parter i SDG-förordningen och genomförandeförordningen för det tekniska

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
  5. Tekniska systemet för bevisutbyte
 32. Single digital gateway och en fördjupning i det tekniska systemet

  Single digital gateway och en fördjupning i det tekniska systemet Kapitel Den digitala ingången Single digital gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 33. Digitala tjänster

  Digitala tjänster Vi utvecklar och tillhandahåller digitala lösningar och tjänster – själva och tillsammans med andra. Här hittar du befintliga och kommande digitala tjänster till

  1. Digg
 34. En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

  En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43) Generella synpunkter Digg har inga invändningar mot förslaget men vill påtala följande vad

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2023
 35. Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

  Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31) Sammanfattning Digg tillstyrker och välkomnar utredningens förslag om Framtidens yrkeshögskola. Digg lämnar

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2023
 36. Anpassa förfarandet och följ kraven

  Anpassa förfarandet och följ kraven SDG-förordningen ställer krav på förfaranden som behöriga myndigheter behöver ni göra anpassningar för att uppfylla dem. Samtliga förfaranden

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
  5. Tillhandahålla förfaranden
 37. Behov av att dela bevis

  Behov av att dela bevis Organisationer som behöver dela information, även kallat bevis, kallas för bevisproducenter eller bevislämnande parter i SDG-förordningen och

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
  5. Tekniska systemet för bevisutbyte
 38. Länkar och metataggar

  Länkar och metataggar Den gemensamma digitala ingången till Europa (Single digital gateway) är youreurope.eu. På Your europe ska det finnas länkar till de webbsidor som innehåller

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Teknisk information
 39. Höstens projectathon – testning och erfarenhetsutbyte mellan 24 länder

  Höstens projectathon – testning och erfarenhetsutbyte mellan 24 länder En gemensam digital ingång till Europa – Single digitala gateway – ska göra det möjligt att uföra ärenden

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. SDG - Single digital gateway
 40. Your Europe för privatpersoner och företagare

  Your Europe för privatpersoner och företagare Idag när en privatperson eller företagare vill hitta information eller utföra ett ärende hos offentlig förvaltning i andra EU-länder

  1. Digg
  2. För privatpersoner
 41. Digg får i uppdrag att lämna förslag för den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis

  Digg får i uppdrag att lämna förslag för den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis Till följd av SDG-förordningen finns behov av att

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. SDG - Single digital gateway
 42. Digital post över landsgränsen

  Digital post över landsgränsen En brevlåda för EU-medborgare Brevlådan anpassas för att EU-medborgare ska kunna skaffa en digital brevlåda och ta emot digital post från offentliga

  1. Digg
  2. Digitala tjänster
  3. Digital post
  4. Digital post för dig som offentlig aktör
 43. Genomförandeförordningen beslutad - ett viktigt steg mot en gemensam digital ingång i Europa

  Genomförandeförordningen beslutad - ett viktigt steg mot en gemensam digital ingång i Europa SDG-förordningen ska via det tekniska systemet möjliggöra så att bevis i olika former t

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. SDG - Single digital gateway
 44. Digg välkomnar utredning om kompletterande bestämmelser för gränsöverskridande bevisutbyte

  Digg välkomnar utredning om kompletterande bestämmelser för gränsöverskridande bevisutbyte SDG-förordningen ställer krav på att information, förfaranden och bevis från behöriga

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. SDG - Single digital gateway
 45. Erbjud inloggning med utländska e-legitimationer

  Erbjud inloggning med utländska e-legitimationer (eIDAS) Syftet med eIDAS-förordningen Syftet med eIDAS-förordningen är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och uppnå en

  1. Digg
  2. Digitala tjänster
  3. E-legitimering
  4. Skaffa lösningar för inloggning med e-legitimationer
 46. 5 Införandestrategi - Färdplan

  5 Införandestrategi - Färdplan 5.1 Nyckelaktiviteter 5.1.1 Referensarkitektur för helheten Tätt samarbete kring helheten för relaterade byggblock inom Tillit och säkerhet.

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. Ena – Sveriges digitala infrastruktur
  4. Byggblock
  5. Auktorisation
 47. Svenskt ramverk för intygshantering

  Svenskt ramverk för intygshantering Vad är ett verifierbart intyg? Ett veriferbart intyg kan vara ett digitalt eller fysiskt dokument med maskinläsbart innehåll. Innehållet kan

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. Ena – Sveriges digitala infrastruktur
  4. Byggblock
  5. Intygshantering
 48. Ett mer digitalt Europa – enklare för dig som EU-medborgare

  Ett mer digitalt Europa – enklare för dig som EU-medborgare En gemensam plan för att införa den tekniska lösningen Planen som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, tagit fram

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. SDG - Single digital gateway
 49. Single digital gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

  Single digital gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte Kapitel Inom EU utvecklas nu ett tekniskt system för gränsöverskridande bevisutbyte

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 50. Prenumerera på nyheter

  Prenumerera på nyheter Analys och uppföljning Digital identitet Digital post Digital tillgänglighet DIGITAL - Programmet för ett digitalt Europa E-handel och Peppol Ena - Sveriges

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 51. Möt några av oss

  Möt några av oss Sarah, specialist och projektledare Det är full fart framåt och jag jobbar med teknik som är så ny att den inte ens finns. Läs intervjun med Sarah Therese,

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Jobba med oss
 52. Nyheter

  Nyheter Prenumerera på nyheter Filtrera Analys och uppföljning (17) Digital identitet (14) Digital tillgänglighet (12) Digital post (10) DIGITAL - Programmet för ett digitalt

  1. Digg
  2. Om oss
 53. Promemoria – Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

  Promemoria – Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång Sammanfattning Digg bedömer att ett utpekande av behöriga myndigheter i nationell förordning

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2023
 54. 2 Förstudie

  2 Förstudie Arbetet har utgått från lärdomar och erfarenheter från det tidigare arbetet med covidbevis. För att kartlägga offentlig sektors behov kopplat till bärbara verifierbara

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. Ena – Sveriges digitala infrastruktur
  4. Byggblock
  5. Intygshantering
  6. Byggblocksbeskrivning intygshantering
 55. Statliga myndigheter

  Statliga myndigheter Vad innebär de olika koderna? De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Förteckning över behöriga myndigheter
 56. Digg forum 28 maj

  Digg forum 28 maj Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på Digg forum är oftast 10-20 minuter långa och

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Digg play
 57. Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen

  Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen Läs sammanfattning I syfte att skapa förutsättningar för Sverige att kunna genomföra SDG-för­ord­ningens krav

  1. Digg
  2. Analys och uppföljning
  3. Publikationer
 58. Tillhandahålla information

  Tillhandahålla information Vad ska finnas på webbplatsen youreurope.eu? EU-kommissionen ansvarar för att information om relevant EU-rätt finns på Youreurope.eu. Det är sedan upp

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
 59. Tillhandahålla hjälp- och problemlösningstjänster

  Tillhandahålla hjälp- och problemlösningstjänster Vad är hjälp- och problemlösningstjänster? Hjälp- och problemlösningstjänster är en del av ett mer omfattande och användarvänligt

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
 60. 12 Samverkan

  12 Samverkan Arbetet har innefattat intervjuer/samtal med 10 myndigheter under analysfasen: Försäkringskassan, Skatteverket, Bolagsverket, Transportstyrelsen, SKR,

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. Ena – Sveriges digitala infrastruktur
  4. Byggblock
  5. Intygshantering
  6. Byggblocksbeskrivning intygshantering
 61. Ledning och samordning

  Ledning och samordning Vi driver och koordinerar insatser för ökad digitalisering, både nationellt och internationellt. Ena - Sveriges digitala infrastruktur Digg leder arbetet med

  1. Digg
 62. Samla och skicka in statistik

  Samla och skicka in statistik Varje behörig myndighet ansvarar för att samla in statistik för sina webbsidor samt har ansvar för att statistiken överförs till EU-kommissionen.

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Teknisk information
 63. Digital plånbok

  Digital plånbok Läs sammanfattning EU-kommissionen publicerade den 3 juni 2021 ett förslag om att ändra EU:s eIDAS-förordning genom att bland annat införa certifierade europeiska

  1. Digg
  2. Analys och uppföljning
  3. Publikationer
 64. Remiss Informationshantering – Information om utbildningar – Datautbytesformat, utg. 3

  Remiss Informationshantering – Information om utbildningar – Datautbytesformat, utg. 3 Sammanfattning Digg tillstyrker SIS förslag med kommentarer nedan och välkomnar arbetet med

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2023
 65. Danmark släpps nu in i offentliga e-tjänster

  Danmark släpps nu in i offentliga e-tjänster För närvarande är det följande tolv länder som är anslutna till eIDAS och har tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 66. Uppdrag till Digg om digital plånbok

  Uppdrag till Digg om digital plånbok EU-kommissionen publicerade i juni i år ett förslag till ny version av EU-förordningen om elektronisk identifiering. En av nyheterna i

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 67. EFOS ingår nu i Sveriges föranmälan till eIDAS

  EFOS ingår nu i Sveriges föranmälan till eIDAS Att kunna använda svenska e-legitimationer utomlands är ett viktigt steg för att ytterligare ta tillvara på digitaliseringens

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 68. Tre nya länder släpps nu in i offentliga e-tjänster

  Tre nya länder släpps nu in i offentliga e-tjänster För närvarande är det följande elva länder som är anslutna till eIDAS och har tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 69. Snart kommer svenska e-legitimationer kunna användas utomlands

  Snart kommer svenska e-legitimationer kunna användas utomlands Tack vare EU-förordningen eIDAS kan hittills elva länders e-legitimationer användas för att logga in i svenska

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 70. Regeringsuppdrag om svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis

  Regeringsuppdrag om svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis Till följd av SDG-förordningen finns behov av att utreda och lämna förslag

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
 71. Identitetsmatchning

  Identitetsmatchning Den information som finns med från en utländsk e-legitimation är förnamn, efternamn, födelsedatum samt en utländsk identitetsbeteckning. Eftersom informationen

  1. Digg
  2. Digitala tjänster
 72. Digital omställning i fokus i nordiskt-baltiskt samarbete

  Digital omställning i fokus i nordiskt-baltiskt samarbete Nordiska ministerrådet samlar nordiska ministrar inom olika områden, varav ett är digitalisering. Inom detta område

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Övriga nyheter från Digg
 73. Nya lagregler för gränsöverskridande identifiering

  Nya lagregler för gränsöverskridande identifiering För närvarande är det följande elva länder som är anslutna till eIDAS och har tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 74. Förklaringstabell

  Förklaringstabell Koder för olika områden För bilaga I följer de förordningens struktur. Exempelvis så står B1 för informationområde B – Arbete och pension inom unionen första

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Förteckning över behöriga myndigheter
 75. Fortsatta framsteg i Enas arbete under året och bra framtidsutsikter

  Fortsatta framsteg i Enas arbete under året och bra framtidsutsikter Joakim Nyström, leveransledare, Digg. Syftet med Enas arbete är bland annat att förenkla vardagen för

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Ena - Sveriges digitala infrastruktur
 76. Vår organisation

  Vår organisation I Diggs organisation är generaldirektören myndighetschef och ytterst ansvarig för hela myndigheten. Generaldirektör på Digg är Anna Eriksson och under henne finns

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Vårt uppdrag
 77. Digg söker fler it-experter för att skapa framtidens digitala Sverige

  Digg söker fler it-experter för att skapa framtidens digitala Sverige Jonathan Karström, Digg Digg har en växande och relativt ung it-avdelning där utvecklare, arkitekter och

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Övriga nyheter från Digg
 78. Stöd och verktyg

  Stöd och verktyg Om bevis och Intyg Att skapa och distribuera bevis i en digital värld har förändrat synen på hur säkerhet och kontrollmekanismer måste se ut för bevisen ska

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. Ena – Sveriges digitala infrastruktur
  4. Byggblock
  5. Intygshantering
  6. Svenskt ramverk för intygshantering
 79. Anslutning till det tekniska systemet för bevisutbyte

  Anslutning till det tekniska systemet för bevisutbyte Öppet för betatest Behöriga myndigheter är nu välkomna att betatesta det tekniska systemet för bevisutbyte. Kontakta oss på

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Teknisk information
 80. Skicka in användaråterkoppling

  Skicka in användaråterkoppling Behöriga myndigheter ska ge användaren möjlighet till återkoppling för webbsidor som berörs av SDG-förordningen. Det gäller både för sidor som

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Teknisk information
 81. Hur ligger vi till – en samlad analys av den offentliga förvaltningens digitalisering 2020

  Hur ligger vi till – en samlad analys av den offentliga förvaltningens digitalisering 2020 Digg har nyligen lämnat en samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
 82. Vem kan man lita på? (SOU 2021:9)

  Vem kan man lita på? (SOU 2021:9) Sammanfattning och generella synpunkter Digg tillstyrker i stort förslagen i delbetänkandet och instämmer i huvudsak i de bedömningar som

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
 83. Kartlagda bevis och bevisproducenter

  Kartlagda bevis och bevisproducenter Tabellerna innehåller bevisproducenter som har meddelat Digg att de berörs av bevisen. Om er organisation inte finns med på listan och ni tror

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
  5. Tekniska systemet för bevisutbyte
  6. Behov av att dela bevis
 84. Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2020

  Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2020 Läs sammanfattning Enkätfrågor och analys i föreliggande uppföljning skiljer sig från det arbete som Ekonomistyrningsverket

  1. Digg
  2. Analys och uppföljning
  3. Publikationer
 85. Krav på Information

  Krav på information Vilka krav ställs på information om rättigheter, skyldigheter och regler? Information om rättigheter, skyldigheter och regler ska uppfylla följande

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. SDG - En gemensam digital ingång till Europa
  4. Uppfyll SDG-förordningen
  5. Tillhandahålla information
 86. 10 Införandestrategi - Färdplan

  10 Införandestrategi - Färdplan Analysfasen har identifierat att myndigheter inom Ena efterfrågar ett ramverk för loggning och spårbarhet som de kan luta sig mot. Det efterfrågas

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. Ena – Sveriges digitala infrastruktur
  4. Byggblock
  5. Spårbarhet
 87. 11 Rättslig analys

  11 Rättslig analys 11.1 Vad Digg ska göra? Digg föreslår med detta underlag att tre huvudsakliga delar ska införas som byggblock metadata inom Ena som Digg ska ansvara för: 1. Den

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. Ena – Sveriges digitala infrastruktur
  4. Byggblock
  5. Metadata
  6. Byggblocksbeskrivning metadata
 88. 4 Konceptuell lösningsarkitektur

  4 Konceptuell lösningsarkitektur 4.1 Inledning Projektet konstaterar att det finns en tydlig mållösning för digitala verifierbara intyg i EU-plånboken och ekosystemet som tas fram

  1. Digg
  2. Ledning och samordning
  3. Ena – Sveriges digitala infrastruktur
  4. Byggblock
  5. Intygshantering
  6. Byggblocksbeskrivning intygshantering