Tre nya länder släpps nu in i offentliga e-tjänster

Digg har nu anslutit Slovakiens, Tjeckiens och Lettlands e-legitimationer till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect. I och med det är totalt elva länders e-legitimationer anslutna och kan användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster.

Europakarta där anslutna länder till eIDAS är markerade med orange färg.

För närvarande är det följande elva länder som är anslutna till eIDAS och har tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster: Belgien, Estland, Italien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Tyskland.

eIDAS knyter samman e-legitimationssystemen

eIDAS är nyckeln till EU:s vision om ett gränsöverskridande Europa. Den digitala samhällsservicen ska underlätta för företag och för människor att leva, bo, studera och jobba över landsgränserna. Syftet med eIDAS är att stödja den digitala inre marknaden inom EU genom att knyta samman e-legitimationssystemen inom EU och EES.

E-legitimation inom eIDAS är också en viktig förutsättning för EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa, även kallad SDG-förordningen (Single Digital Gateway), där Digg har ett nationellt samordningsansvar.

Anslutning av ett lands e-legitimationer

Det är landet där e-legitimationen är utfärdad som bestämmer om den ska vara tillgänglig utomlands. För att det ska vara möjligt behöver landet först lämna in en föranmälan till EU. Föranmälan innehåller information om den eller de e-legitimationer som landet avser att anmäla och de system och regelverk som omgärdar dem.

Därefter gör andra länder i eIDAS-samarbetet en utvärdering av e-legitimationerna. Efter utvärderingsperioden lämnar landet in en formell anmälan till EU, och de andra länderna har då ett år på sig att implementera e-legitimationerna i sina egna länders eIDAS-noder. När implementeringen är färdig går det att använda e-legitimationen för att logga in i de andra ländernas offentliga e-tjänster.

Lär dig mer

Internationell e-legitimering

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: