Single digital gateway – så involverar vi fler myndigheter i det nya regeringsuppdraget

Missa inte filmen på Digg play där vi beskriver hur vi tar sig an det nya regeringsuppdraget kopplat till Single digital gateway och hur berörda myndigheter involveras i arbetet med lösningsförslagen.

Digg arbetar för fullt med det nya regeringsuppdrag kopplat till Single digital gateway (SDG) som ska redovisas till regeringskansliet senast 31 oktober 2024.

I filmen från Digg forum den 28 maj berättar Karolin Kühn, specialist på Digg, om hur vi tar oss an det nya uppdraget där vi tittar närmre på hur den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för utbyte av bevis ska gå till.

Vad är skillnaden i det här uppdraget jämfört med det tidigare? Var står vi just nu? Hur och när fångar vi in synpunkter från de myndigheter som berörs av uppdraget och de förslag vi tar fram?

Längd: cirka 12 minuter.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: