Snart kommer svenska e-legitimationer kunna användas utomlands

Nu har Sverige tagit ett första steg till att göra det möjligt att använda svenska e-legitimationer i andra EU-länder. Digg lämnade nyligen in en föranmälan av svenska e-legitimationer till EU enligt eIDAS-förordningen. Syftet är att det ska bli enklare att utföra ärenden i andra länders offentliga e-tjänster.

Tack vare EU-förordningen eIDAS kan hittills elva länders e-legitimationer användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster. Nu har även Sverige påbörjat en anmälan enligt eIDAS-förordningen, som gör det möjligt att använda svenska e-legitimationer utomlands. Ett viktigt steg för att ytterligare ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och för ett gränsöverskridande Europa. De svenska e-legitimationer som ingår i Sveriges föranmälan är BankID och Freja eID Plus.

En föranmälan till EU är det första steget för att svenska e-legitimationer ska kunna användas i andra länder. Under våren kommer de andra länderna inom eIDAS-samarbetet att återkoppla på Sveriges föranmälan.

Därefter gör Sverige en formell anmälan för att svenska e-legitimationer ska börja accepteras av offentliga e-tjänster i andra EU-länder, Norge, Island, Färöarna och Liechtenstein. Planen är att det ska ske hösten 2021. Länderna har därefter ett år på sig att implementera de svenska e-legitimationerna i sina egna länders offentliga e-tjänster. När implementeringen är färdig går det att använda e-legitimationerna för att logga in i de andra ländernas offentliga e-tjänster.

eIDAS möjliggör identifiering av användare över landsgränserna

eIDAS är nyckeln till EU:s vision om ett gränsöverskridande Europa. Den digitala samhällsservicen ska underlätta för företag och för människor att leva, bo, studera och jobba över landsgränserna. Syftet med eIDAS är att stödja den digitala inre marknaden inom EU genom att knyta samman e-legitimationssystemen inom EU och EES.

Digg ansvarar för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och tjänster för e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. I infrastrukturen ingår den svenska eIDAS-noden.

E-legitimation inom eIDAS är också en viktig förutsättning för EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa, även kallad SDG-förordningen (Single Digital Gateway), där Digg har ett nationellt samordningsansvar.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: