Senaste nytt om EU-förordningen Single digital gateway

Ta del av filmerna där vi berättar om planen för 2024 och senaste nytt gällande det tekniska systemet som nu är öppet för behöriga myndigheter att betatesta.

Med en gemensam digital ingång till Europa ska det bli enklare för privatpersoner och företag att använda digitala tjänster i andra EU-länder. Digg är nationell samordnare för Sverige vilket betyder att vi är en ingång för frågor gentemot EU-kommissionen och samordnar det nationella arbetet med de aktörer som berörs av SDG-förordningen.

Senaste nytt och Diggs plan för 2024

Enligt SDG-förordningen ska det från och med den 12 december 2023 vara möjligt för privatpersoner och företag att utföra ärenden online och utbyta bevis via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte.

I den här filmen berättar Digg kort om SDG-förordningen, om aktuell status på genomförandet i Sverige och om planen för 2024.

Filmens längd: cirka 9 minuter

Det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte – kontakta oss för att betatesta

Det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte, även förkortat OOTS från det engelska namnet Once-Only Technical System, är en förutsättning för att utbytet av bevis mellan olika EU-länder ska fungera.

I Sverige har Digg uppdraget att utveckla en gemensam lösning för det tekniska systemet för bevisutbyte. I den här filmen går vi igenom vad det tekniska systemet är, status just nu samt vad som gäller för den kommande anslutningen till systemet. Vi släpper också platser för betatester och berättar om kommande projectathons där vi gärna ser flera av er behöriga myndigheter delta.

Intresserad av att betatesta det tekniska systemet?

Det tekniska systemet är öppet för betatest för behöriga myndigheter. Välkomna att kontakta oss om ni är minsta intresserade.

Kontakta oss på sdg@digg.se

Filmens längd: cirka 22 minuter.

Så här analyserar ni om ni behöver hämta eller dela bevis

För att kunna uppfylla kravet i SDG-förordningen att kunna utbyta bevis via det tekniska systemet behöver samtliga aktörer som berörs av förordningen göra en analys av om de behöver hämta bevis samt hur dessa ska vara utformade. Det kan till exempel vara ett gymnasiebetyg eller ett intyg för att starta företag.

Resultatet blir en del av EU-kommissionens beviskartläggning.

Filmens längd: cirka 20 minuter.

De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. En behörig myndighet kan vara en statlig myndighet, en kommunal myndighet, en region, kommun- och regionägda företag och privata aktörer.

Det finns inte något uttryckligt krav på exempelvis offentlig finansiering för att omfattas av förordningen. Det som är avgörande är om aktören har specifikt ansvar för information, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av förordningen (SDG-förordningen artikel 3.4). Aktören kan ha inrättats på nationell, regional eller lokal nivå.

Vilken information och vilka förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas framgår av bilaga I-III till SDG-förordningen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: