Fortsatta framsteg i Enas arbete under året och bra framtidsutsikter

Under året har ett intensivt arbete pågått inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur. Arbetet leds och samordnas av Digg tillsammans med 11 andra statliga myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). Ett resultat av samarbetet är att Bolagsverket under året har lanserat tjänsten för digitala fullmakter, Mina ombud.

Joakim Nyström

Joakim Nyström, leveransledare, Digg.

Syftet med Enas arbete är bland annat att förenkla vardagen för privatpersoner och företagare genom att ta fram standardiserade komponenter som kommuner, myndigheter och regioner kan använda för att förenkla sin digitalisering. Det i sin tur kommer att ge ringar på vattnet, såsom mindre administration, bättre offentliga lösningar, säkrare handläggning, ökad transparens, kostnadseffektiv utveckling av ny teknik med mera.

– När arbetet med Ena startade hade vi fokus på vad vi behövde bygga och hur vi skulle bygga det. Nu när vi kommit längre frågar kommuner, myndigheter och regioner ofta vad som kommer att levereras och när, säger Joakim Nyström, leveransledare på Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Under året har många satsningar påbörjats och genomförts, och fler är inplanerade för nästa år.

Uppdelat i byggblock

Arbetet inom infrastrukturen har delats upp i så kallade byggblock. Här följer en kortfattad summering av det arbete som gjorts inom några av byggblocken under 2022:

  • Digital post handlar om att skicka säker elektronisk kommunikation från myndigheter, kommuner och regioner till privatpersoner och företag via infrastrukturen Mina meddelanden. Såväl antalet användare som antalet skickade meddelanden ökar stadigt. Just nu utvecklas den befintliga lösningen för digital post med planerad driftsättning under första kvartalet nästa år.

  • Mina ombud gör det möjligt för personer att kunna företräda företag och fysiska personer med hjälp av digitala fullmakter. Mina ombud lanserades i oktober 2022 och det är nu möjligt att ansluta till tjänsten och använda den i sin egen verksamhet för att låta personer företräda företag. Under nästa år påbörjas utveckling för att tjänsten även ska kunna användas för att företräda fysiska personer.

  • Mina ärenden är ett standardiserat sätt för medborgare och företag att följa sina ärenden hos olika aktörer. Mina ärenden har utvecklats under året och testas före årsskiftet. Organisationer som vill använda Mina ärenden för att möta sina användare kommer att kunna göra det under nästa år.

  • Digital identitet har tagit fram en lösning för e-underskrifter. Tjänsten är publicerad som öppen källkod och offentliga aktörer och tjänsteutvecklare kan använda den som grund för sina egna underskriftstjänster. En tillitsförteckning har också lanserats som ger användare möjlighet att se vilka certifikatsutgivare som är godkända att använda.

  • API-hantering handlar om utveckling av ett standardiserat gränssnitt som underlättar informationsutbyte och datadelning. Bland annat har en tjänstekatalog tagits fram som är kopplad till Sveriges dataportal vilket gör det lättare att hitta olika API:er. En community har startats och en API-playbook har lanserats. API-playbook består av ett samlat stöd och rekommendationer som riktar sig främst till personer som utvecklar och förvaltar API:er inom offentliga organisationer. Under nästa år ska uppdaterade versioner för några av dessa produkter färdigställas.

  • Auktorisation tar fram arkitektur, ramverk och vägledning för hur behörighetskontroll bör genomföras med stöd av infrastrukturen. Under året har en utforskande utveckling gjorts och nu arbetar byggblocket med krav från Single Digital Gateway (SDG), en EU-förordning vars syfte är att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur inom hela EU.

Även andra byggblock utvecklas kontinuerligt. Några exempel är indexering samt standardiserad maskinläsbar tolkning av egenskaper hos information samt identifiering av framtida tillgänglighetskrav för olika delar av infrastrukturen.

Fortsatta framsteg med grunddatadomäner

Ena ansvarar även för samordnad hantering av grunddata genom att utveckla så kallade grunddatadomäner. En grunddatadomän består av nationella grunddata inom ett visst område, till exempel personuppgifter, företagsuppgifter, fastighetsinformation, geografisk information samt transportsystem. Här har bland annat myndigheter såsom Skatteverket, Bolagsverket, Lantmäteriet, E-hälsomyndigheten och Trafikverket en viktig roll.

Under året pågick utveckling främst inom områdena person, företag och fastighet. Två nya domäner har också beslutats – Transportsystem samt Hälsa, vård och omsorg. Arbetet med alla grunddatadomäner fortskrider under nästa år.

– Tack vare samarbetet inom Ena kan vi utforska, utveckla och fokusera på särskilda områden. Vi kan inte veta exakt vad som händer i framtiden och hur behoven av infrastruktur ser ut, men vi kan utveckla saker tillsammans och fånga de behov som dyker upp, avslutar Joakim Nyström.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: