EFOS ingår nu i Sveriges föranmälan till eIDAS

Det ska bli möjligt att använda svenska e-legitimationer i andra EU-länder. Sverige lämnade därför in en föranmälan enligt eIDAS-förordningen för en tid sedan. Nu har ytterligare en svensk e-legitimation lagts till i föranmälan.

Att kunna använda svenska e-legitimationer utomlands är ett viktigt steg för att ytterligare ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och för ett gränsöverskridande Europa. De svenska e-legitimationer som redan ingår i Sveriges föranmälan är BankID och Freja eID Plus.

Nu har EFOS, E-identitet för offentlig sektor, från Försäkringskassan lagts till i Sveriges föranmälan. EFOS på kort är kvalitetsmärkt av Digg på den högsta tillitsnivån, används av statliga myndigheters medarbetare och föranmäls på nivå "hög" till eIDAS.

Digg arbetar för att det ska vara möjligt att använda svenska e-legitimationer utomlands. Tack vare EU-förordningen eIDAS kan hittills elva länders e-legitimationer användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster.

eIDAS möjliggör identifiering av användare över landsgränserna

eIDAS är nyckeln till EU:s vision om ett gränsöverskridande Europa. Den digitala samhällsservicen ska underlätta för företag och för människor att leva, bo, studera och jobba över landsgränserna. Syftet med eIDAS är att stödja den digitala inre marknaden inom EU genom att knyta samman e-legitimationssystemen inom EU och EES.

eIDAS-förordningen har tre tillitsnivåer: låg, väsentlig och hög. Sverige anmäler e-legitimationer på nivåerna väsentlig och hög.

Digg ansvarar för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och tjänster för e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. I infrastrukturen ingår den svenska eIDAS-noden.

E-legitimation inom eIDAS är också en viktig förutsättning för EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa, även kallad SDG-förordningen (Single Digital Gateway), där Digg har ett nationellt samordningsansvar.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: