Digital omställning i fokus i nordiskt-baltiskt samarbete

Samverkan kring digitala tjänster står i fokus när Digg under 2024 är ordförande i Nordiska ministerrådets digitala samarbetsprogram Cross Border Digital Services Programme, CBDS.

Nordiska ministerrådet samlar nordiska ministrar inom olika områden, varav ett är digitalisering. Inom detta område startades för cirka fem år sedan Cross Border Digital Services Programme, CBDS, som är ett samarbetsprogram mellan de nordiska och baltiska länderna. Programmet arbetar för ökad tillgång till digitala tjänster över gränserna och att öka mobiliteten och integrationen i Norden och Baltikum.

- Med anledning av att Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet i år är Digg ordförande i CBDS, säger Adrian Solitander, internationell samordnare på Digg.

Främja digitalt samarbete i regionen

Programmet ägs av Nordiska ministerrådet för digitalisering (MR/HNG Digital) och styrs av en utsedd programkommitté som består av representanter från varje medlemsland. Till programmet finns även ett sekretariat som ska stödja programkommitténs arbete och projekten, sekretariatet är placerat vid den norska digitaliseringsmyndigheten Digdir i Norge.

I rollen som ordförande ansvarar Digg för bland annat agendan och för att skapa framdrift i frågor rörande digitalisering. Adrian Solitander fortsätter:

- Ordförandeskapet ger oss en möjlighet att lyfta det digitala samarbetet i regionen och arbeta för att hitta gemensamma positioner.

Digital tillgänglighet leder till ökad rörlighet

Programmets fokus ligger på att skynda på den digitala omställningen i Norden-Baltikum genom en ökad tillgång till digitala tjänster. På så sätt kan rörelsefriheten och integrationen också öka i regionen – något som är till nytta för såväl medborgare som företag och offentlig sektor.

- Rörligheten mellan de nordiska länderna är generellt hög, ett exempel är den stora andel personer som jobbpendlar mellan Malmö och Köpenhamn. Därför är det viktigt att främja gränsöverskridande digitala tjänster och att säkerställa att digitala och offentliga tjänster fungerar sömlöst över landgränserna, säger Adrian Solitander.

Ett aktuellt uppdrag inom CBDS är att granska implementeringen av kommande EU-regleringar. Där riktas särskild uppmärksamhet mot Dataförvaltningsförordningen och AI-förordningen. Digg också är mycket aktiva i CBDS via projekt om genomförandet av eIDAS-förordningen och SDG-förordningen.

- Det finns en hög tillit mellan de nordiska länderna och vi har liknande förvaltningar. När vi tar fram tjänster utifrån EU-direktiv är det naturligt att vi samarbetar och delar information. Vi kan lära av varandra – alla behöver inte göra samma sak, avslutar Adrian Solitander.

Fakta om CBDS

Cross Border Digital Services Programme (CBDS) är ett strategiskt initiativ som syftar till att skynda på den digitala transformationen i Norden-Baltikum. Målet är att öka mobiliteten och integrationen i regionen genom ökad tillgång till digitala tjänster över gränserna till nytta för medborgare, företag och offentlig sektor.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: