Digg välkomnar utredning om kompletterande bestämmelser för gränsöverskridande bevisutbyte

Arbetet med att skapa en gemensam digital ingång till Europa som gör det enklare för privatpersoner och företag att använda digitala tjänster i andra EU-länder pågår för fullt. För att säkerställa en effektiv anslutning för behöriga myndigheter ger nu Regeringskansliet en särskild utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag på kompletterande bestämmelser för den svenska anslutningen.

SDG-förordningen ställer krav på att information, förfaranden och bevis från behöriga myndigheter är tillgängligt online. Utbytet av bevis ska ske via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte. Just nu skapas en EU-gemensam digital infrastruktur för utbyte av bevis mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Effektiv anslutning

Utgångspunkten för att säkerställa en effektiv anslutning för behöriga myndigheter i Sverige till det tekniska systemet är att förvaltningsgemensamma lösningar nyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Därför ges nu en särskild utredare uppdraget att utreda och lämna förslag på kompletterande bestämmelser med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis.

– Vi ser fram emot utredningens resultat, det är ett antal frågor som behöver lösas ut innan vi kan påbörja bevisutbytet. Det är viktigt att vi och behöriga myndigheter fortsätter att förbereda oss parallellt, säger Anna Nilsson, nationell samordnare för SDG på Digg.

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har ett gemensamt tekniskt och operativt ansvar för det tekniska systemet. För medlemsstaterna innebär det bl.a. att säkerställa den tekniska anslutningen mellan de bevisbegärande parternas förfarande-portaler, direkt eller genom förmedlingsplattformar, och de gemensamma tjänsterna som ingår i systemet.

I uppdraget ingår frågor med följande kopplingar:

  • Svensk anslutning till det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte
  • Sekretess
  • Personuppgiftsbehandling

Uppdraget ska slutredovisas senast 15 december 2023.

Detta innebär att Sverige som nation inte kommer att vara ansluten till det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte den 12 december 2023, vilket EU-kommissionen är informerad om.

Vad innebär detta för mig som berörd myndighet?

Det är endast användningen av det tekniska systemet för bevisutbyte som inte kommer vara färdig till den 12 december 2023. Planen framåt för detta är enligt följande:

  • De tekniska specifikationerna för att möjliggöra bevisutbyte för både beviskonsumeter och bevisproducenter publiceras i augusti.
  • Under hösten 2023 kommer det finnas möjlighet att ansluta till testmiljöer och Digg tar gärna emot intresseanmälningar om er myndighet vill vara med och testa systemet.
  • Digg kommer löpande informera om vad som händer kring den svenska anslutningen och efter att utredningen är klar redovisa en tidplan för när vi tror att de nationella delarna av tekniskt system för bevisutbyte kan gå i produktion med hänsyn till utredningens resultat.

Vilka krav kvarstår till den 12 december 2023?

Behöriga myndigheter behöver fortsatt se till att de ger tillgång till information på engelska om sina förfaranden samt se till att gränsöverskridande användare ska ha möjlighet att använda samma förfaranden som inhemska användare. Även kravet på att tillhandahålla förfaranden helt online senast den 12 december 2023 kvarstår.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: