Uppdrag till Digg om digital plånbok

Digg har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningar och risker med EU-förslaget om digital plånbok. I uppdraget ingår också att göra en nyttoanalys för införandet av digitala bevis.

EU-kommissionen publicerade i juni i år ett förslag till ny version av EU-förordningen om elektronisk identifiering. En av nyheterna i förslaget är att varje medlemsstat ska ha ansvar för att privatpersoner och företag har tillgång till säkra digitala plånböcker (EU Digital Identity Wallet) som möjliggör för EU-medborgare att få tillgång till sina digitala bevis via t.ex. en mobil applikation.

Vilken är nyttan för mig som EU-medborgare?

Avsikten med den digitala plånboken är att underlätta möjligheten att visa upp digitala bevis inom EU. Länderna ska enligt förslaget verka för att bevis från folkbokföringen, utbildningsinstitut, tillstånd som t.ex. körkort och finansiella uppgifter med mera ska ingå.

Med en digital plånbok öppnas möjligheten för användaren av plånboken att på ett säkert sätt ha kontroll över vilka personliga bevis som skickas till parter som begär uppgifterna, exempelvis i annat EU-land. Dessutom ökar möjligheten för användare att visa upp bevis digitalt och därmed totalt sett nå en bättre fungerande inre marknad.

Digg ska analysera förutsättningar och risker

Digg ska som ett första steg analysera förutsättningar och risker inför att den offentliga förvaltningen ska kunna tillhandahålla och nyttja digitala plånböcker i enlighet EU-kommissionens förslag.

I uppdraget ingår också att genomföra en analys av kostnader och nyttor för den offentliga förvaltningen med verksamhetsanpassning inför användandet av digitala bevis och plånböcker, samt vilken påverkan förslaget har på det svenska e-legitimationssystemet.

Digg ska beakta om förslaget kan ha betydelse för det pågående arbetet med att införa EU:s gemensamma digitala ingång till Europa (SDG-förordningen) i Sverige.

Rapporten ska lämnas till regeringen 15 januari 2022.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: