Höstens projectathon – testning och erfarenhetsutbyte mellan 24 länder

Den 18–20 oktober samlades representanter från 24, av totalt 27 EU-medlemsstater i Bryssel för årets tredje projectathon. Det var ett tredagarsmaraton av erfarenhetsutbyte och testning av det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte som utvecklas för att uppfylla EU-förordningen Single digital gateway (SDG) och kravet på att digitalisera den inre marknaden. Från Sverige var fem representatnter från Digg på plats.

En gemensam digital ingång till Europa – Single digitala gateway – ska göra det möjligt att uföra ärenden online över landsgränser samt minska administrationen för privatpersoner och företag. Uppdraget för de olika ländernas representanter var att testa de egna systemen och hur de ineragerade med andra länders lösningar.

Att koppla ihop tusentals myndigheter från 27 EU-länder är komplext och är i allra högsta grad ett gigantiskt samarbetsprojekt.

– Det var otroligt lärorikt att ha möjlighet att på plats testa systemet mot övriga medlemsländer som deltog. Kontakterna som vi skapade med representanter från andra länder kommer att vara värdefulla framöver under det fortsatta samarbetet. Att koppla ihop tusentals myndigheter från 27 EU-länder är komplext och är i allra högsta grad ett gigantiskt samarbetsprojekt, säger Max Flodén, upddragsledare för utvecklingen av det tekniska systemet på Digg.

Förutom att testa, samarbetade experterna från medlemsstaterna för att förbättra användarupplevelsen av de tekniska systemen, lärde sig mer om livscykelhantering för de gemensamma tjänsterna, och om uppdateringar av den semantiska databasen.

Viktig milstolpe för att kunna uppfylla SDG-förordningen

Höstens projectathon var en viktig milstolpe som ägde rum två månader före det föreskrivna slutdatumet för medlemsstaterna att implementera det tekniska systemet. Den 12 december 2023 är det slutdatum som anges i förordningen om Single digital gateway, som kräver att ett system skapas för att hjälpa till att digitalisera EU:s inre marknad.

Projectathon#3
Projectathon#3

Vad är det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte?

En del av SDG-förordningen är gränsöverskridande bevisutbyte, som innebär att kunna utbyta bevis (dokument eller data) mellan länder inom EU. För att utbytet ska kunna ske byggs det ett tekniskt system av EU-kommissionen och medlemsländerna. Det tekniska systemet bygger på engångsprincipen som innebär att användarna inte ska behöva ladda upp sina bevis om de redan finns hos en annan behörig myndighet. Användaren kan begära att bevis ska hämtas direkt från källan istället för att ladda upp bevisen själv.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: