Genomförandeförordningen beslutad - ett viktigt steg mot en gemensam digital ingång i Europa

Den 22 juni fattade EU-kommissionen beslut om genomförandeförordningen som fastställer förutsättningarna för det tekniska systemet för att kunna utbyta bevis mellan EU:s medlemsländer. Genomförandeförordningen är en viktig förutsättning för införandet av den gemensamma digitala ingången i Europa, Single Digital Gateway, SDG.

SDG-förordningen ska via det tekniska systemet möjliggöra så att bevis i olika former t.ex. betyg kan utbytas mellan EU-länder och att EU-medborgare endast behöver uppge sina uppgifter en gång till myndigheter, enligt den så kallade engångsprincipen. Allt i syfte att förenkla för privatpersoner och företagare att verka inom EU:s inre marknad.

Säkert, enkelt och effektivt

Inför beslutet har det varit djupgående diskussioner och förhandlingar mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen.

– Det är oerhört glädjande att genomförandeförordningen nu är beslutad. Vi har jobbat intensivt med att ta fram konstruktiva förslag i samverkan med andra medlemsländer. Det känns extra roligt att en hel del av det vi fört fram från svensk sida nu blivit verklighet, säger Viktoria Hagelstedt, nationell samordnare för SDG-förordningen och tf. leveransområdeschef på Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

För Sveriges del har några av de viktigaste punkterna handlat om informationssäkerhet och användarvänlighet. Att det ska vara säkert, enkelt och effektivt är viktiga principer som Digg har utgått ifrån.

Det fortsatta arbetet

Nästa steg blir att EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna tar fram lösningar för att inrätta det tekniska systemet.

Fokus framåt handlar om att omhänderta nationella behov av digitalisering samt skapa förvaltningsgemensamma lösningar. Digg arbetar för ett kostnadseffektivt genomförande av det tekniska systemet och redan i december förra året togs det fram förslag på hur detta kan genomföras.

– Genomförandeförordningen ger oss nu möjlighet att påbörja utvecklingsarbetet med offentliga digitala tjänster som ska göra det enklare och smidigare för privatpersoner och företagare att till exempel söka studier eller starta företag i ett annat EU- land och att man då bara behöver lämna sina uppgifter en gång, säger Henrik Bengtsson, arkitekt på Digg.

Därför behövs en digital ingång till Europa

Utvecklingen av EU:s inre marknad går för långsamt. Den gemensamma digitala ingången ska stimulera den inre marknaden genom att undanröja handelshinder och göra det enklare att bedriva verksamhet över landsgränserna

Det ska exempelvis bli lättare för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat. Detta ska dels uppnås genom att ge privatpersoner och företag tillgång till information och offentliga e-tjänster via webbplatsen Your Europe.

Förordningen ska vara fullt implementerad den 12 december 2023.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: