Nu finns en förteckning över behöriga myndigheter enligt SDG-förordningen

Digg har som nationell samordnare för införandet av EU-förordingen Single digital gateway (SDG) i uppdrag att föra en förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden. Nu är den publicerad och finns tillgänglig för alla, men uppgifter till förteckningen saknas.

Förteckningen över de behöriga myndigheter finns nu tillgänglig för att skapa en översikt över vilka aktörer som ansvarar för olika ansvarsområden. För att hålla den aktuell behöver behöriga myndigheter anmäla sig till förteckningen och rapportera eventuella förändringar i informationen till Digg.

Det är viktigt att förteckningen ger en helhetsbild över de behöriga myndigheterna i Sverige samt deras ansvarsområden. Det saknas i dagsläget information från flera aktörer och för att underlätta har Digg nu tagit fram webbformulär där man kan rapportera sin information till förteckningen.

Anmäl ansvarsområden till Digg

Behöriga myndigheter ska rapportera till Digg vilka ansvarsområden de ansvarar för. Till hjälp för det finns det två webbformulär.

Mer information

Vad betyder behörig myndighet?

De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. Om ni har gjort den juridiska tolkningen att ni omfattas så behöver vi få information från er. Information som inkommer till Digg kommer delvis att visas i den förteckning som Digg tillhandahåller på digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: