Digg får utökat uppdrag gällande Single Digital Gateway, SDG

För att skapa goda förutsättningar för Sverige att genomföra SDG-förordningens krav på ett kostnadseffektivt sätt har regeringen givit Digg i uppdrag att ta fram en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska beskriva hur Sverige ska införa det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen.

SDG-förordningen ställer krav på ett tekniskt system för bevisutbyte som grundar sig på engångsprincipen. Engångsprincipen innebär att användare endast ska behöva lämna samma uppgift en gång och att uppgifter istället ska delas mellan olika myndigheter och organ i EU på användarens initiativ.

Genomförandeplanens innehåll

Genomförandeplanen ska innehålla följande:

  • Tidplan och riskanalys för genomförandet.
  • En kostnadsanalys för både genomförande och förvaltning för de delar som är förvaltningsgemensamma, samt en övergripande kostnadsanalys av den totala genomförandekostnaden i Sverige.
  • En beskrivning och exemplifiering av eventuella förvaltningsgemensamma eller myndighetsspecifika juridiska problemställningar när det gäller det gränsöverskridande bevisutbytet samt eventuella juridiska problemställningar avseende sekretess och personuppgiftsbehandling.
  • En kartläggning av vilka bevis som omfattas samt vilka svenska myndigheter eller andra organ som producerar eller konsumerar sådana bevis, inklusive vilka svenska myndigheter eller andra organ som omfattas av artikel 14 i SDG-förordningen och på vilket sätt.
  • En analys av och förslag till vilka delar av det tekniska systemet som bör hanteras förvaltningsgemensamt och vilka delar som bör hanteras av respektive svensk myndighet eller annat organ som producerar eller konsumerar bevis.
  • Ett förslag till nationell organisering av utveckling och införande samt av framtida drift, förvaltning och vidareutveckling för de förvaltningsgemensamma delarna av systemet.
  • Hur den förvaltningsgemensamma infrastrukturen som nu är under etablering (I2019/03306) kan nyttjas för att uppfylla kraven i SDG-förordningen.
  • En analys av behov och risker gällande gränsöverskridande användaridentifiering och identitetsmatchning med ytterligare attribut och användningen av gränsöverskridande e-legitimation (eIDAS).
  • En analys av behovet av nationell samordning och stöd till de svenska myndigheter eller andra organ som omfattas av skyldigheterna i artikel 14 i SDG-förordningen under genomförandeperioden och efter den 12 december 2023 då systemet ska vara implementerat.

Uppdraget ska redovisas 15 december 2021

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet den 15 december 2021 och kompletterar Diggs pågående uppdrag att vara nationell samordnare enligt SDG-förordningen.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: