Gör det möjligt att justera tidsbegränsningar

Om riktlinjen

 • EN 9.2.2.1
 • WCAG 2.2.1 (A)

Alla ska ha hinna läsa innehåll, utföra ärenden eller logga in i e-tjänster. Därför behöver det också vara möjligt att justera de eventuella tidsbegräsnigar som finns på webbplatsen.

Digg utreder WCAG 2.2.1 och nedanstående text bör därför läsas som ett utkast.

Därför ska det gå att justera tidsbegränsningar

Personer behöver ibland ha möjlighet att justera tidsbegränsningar som finns inbyggda i systemet, till exempel i en beställningsfunktion eller en e-tjänst som kräver inloggning. Många personer med funktionsnedsättning behöver också längre tid än genomsnittligt för att använda en digital tjänst.

Dyslexi, nedsatt syn, nedsatt rörlighet

Personer med dyslexi kan till exempel behöva längre tid för att läsa och skriva. Personer med nedsatt syn kan behöva längre tid för att lyssna igenom sidan och förstå hur den är uppbyggd. Och vissa som på grund av nedsatt rörlighet inte kan använda mus eller liknande använder en svep- eller skanningsfunktion som är styrhjälpmedel som upprepade gånger sveper över en skärm eller förbi ett antal alternativ. Detta tar i regel längre tid än att välja en position på skärmen med hjälp av traditionella pekdon som till exempel mus. Det finns även andra skäl än funktionsnedsättning som gör att användare ibland behöver mer tid.

Ge tillräckligt med tid för att utföra ärende

För att alla ska hinna använda en webbplats behöver det finnas möjlighet att justera eventuella tidsbegränsningar som byggts in i systemet.

Exempel: inloggad tjänst

Ibland finns av säkerhetsskäl en tidsgräns för hur länge en användare kan befinna sig på en sida i exempelvis inloggat läge. Om tidsgränsen är kortare än 20 timmar behöver den kunna justeras av användaren. Användaren ska inte loggas ut utan förvarning och möjlighet att förlänga tidsgränsen.

Dialogruta med texten "Du blir utloggad om 2 minuter om du inte gör något" och knapparna "Förläng tidsgränsen med 10 minuter" och "OK"

Vad kräver lagen?

Om det finns en tidsgräns på sidan som är kortare än 20 timmar måste användaren kunna inaktivera tidsgränsen, anpassa längden på tidsgränsen eller kunna begära mer tid innan tidsgränsen inträffar.

Rekommendationer utöver lagkrav

Utöver det lagen kräver finnsdet tips och rekommendationer kring hur du kan arbeta med tidsgränser för att förbättra digital tillgänglighet:

Designa funktioner utan tidbegränsningar

Att designa funktioner som inte är tidsberoende underlättar för alla användare.

Om en tidsgräns ändå implementeras, överväg alternativen i följande ordning (sorterat från mest till minst användbart):

 1. Möjlighet att inaktivera tidsgränser
 2. Möjlighet att anpassa längden på tidsgränser
 3. Möjlighet att begära mer tid innan en tidsgräns inträffar.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.2.1 (A) Justerbar tidsgräns

För varje satt tidsgräns gäller minst ett av följande:

 • Stänga av: Användaren tillåts stänga av tidsgränsen i förväg, eller
 • Anpassa: Användaren tillåts justera tidsgränsen i förväg över ett brett intervall som är minst 10 gånger längden på den ursprungliga inställningen, eller
 • Utöka: Användaren varnas innan tiden går ut och ges minst 20 sekunder för att förlänga tidsgränsen genom en enkel handling (t ex "tryck ner mellanslagstangenten"). Användaren tillåts förlänga tidsgränsen åtminstone 10 gånger, eller
 • Undantag: realtid: Tidsgränsen är nödvändig för händelser i realtid (t ex auktioner), och inga alternativ till tidsgränsen är möjliga, eller
 • Undantag: avgörande betydelse: : Tidsgränsen har avgörande betydelse och att förlänga den skulle göra hela aktiviteten ogiltig, eller
 • Undantag: 20 timmar: Tidsgränsen är längre än 20 timmar.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: