Presentera innehållet i en meningsfull ordning

Om riktlinjen

  • EN 9.1.3.2
  • WCAG 1.3.2 (A)

Hur information presenteras skiljer sig åt beroende på om en person läser själv eller får informationen uppläst av exempelvis en skärmläsare. Därför är det viktigt att presentationen av innehåll är maskinläsbart korrekt så att alla kan ta del av innehållet på ett sätt som är logiskt.

Därför ska innehållet vara maskinläsbart korrekt

Alla personer tar inte del av information på samma sätt och i samma ordning. En visuell presentation kan till exempel använda kolumner och rutnät för att fördela innehållet i två dimensioner, medan en skärmläsare presenterar innehållet sekventiellt.

Att innehållets maskinläsbara läsordning är korrekt kan även hjälpa personer som tar del av innehållet i olika fönsterstorlekar (viewport) eller med egna stilmallar.

Även när språk som läses från vänster till höger blandas med språk som läses från höger till vänster är det viktigt att läsriktningen är korrekt för att exempelvis uppläsning med hjälpmedel ska fungera.

Vad kräver lagen?

När innehållets betydelse påverkas av ordningen det presenteras i, ska den maskinläsbara läsordningen vara korrekt.

Så testar du läsordning

Oftast, men inte alltid, presenteras innehållet i rätt ordning av exempelvis uppläsande hjälpmedel om det förekommer i rätt ordning i html-koden. Därför kan ett enkelt snabbtest vara att avaktivera stilmallar. Om ordningen är begriplig utan CSS-mallar är sannolikheten stor att webbplatsen kommer att presenteras i en logisk ordning även av hjälpmedel.

Testa även läsordningen genom att granska sidan i fönster med olika storlekar och genom att lyssna igenom innehållet med en skärmläsare.

Utdrag ur WCAG

WCAG 1.3.2 (A) Meningsfull ordning

När meningen med innehållet påverkas av ordningen det presenteras i, kan en logisk läsordning bli automatiskt tydliggjord.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Relaterade riktlinjer

Ha en meningsfull fokusordning

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: