Gör funktioner för tillgänglighet lätta att hitta

Om riktlinjen

  • EN 5.2, 11.6

Om du erbjuder funktioner på din webbplats eller i din app som gör sidan eller appen lättare att använda för personer med funktionsnedsättningar så ska dessa funktioner även vara åtkomliga för målgruppen. Det får inte finnas något som stör den generella tillgängligheten eller som stör personers hjälpmedel.

Därför ska funktioner för tillgänglighet vara lätta att hitta

Rätt implementerade kan tillgänglighetsfunktioner underlätta användningen av din webbplats. Därför är det viktigt att dessa funktioner går att nå och att det inte finns något som hindrar åtkomst till dessa. Skulle du upptäcka att personer har svårt att nå tillgänglighetsfunktionerna behöver du åtgärda denna brist.

Vad kräver lagen?

Aktivera tillgänglighetsfunktioner

När ett IKT-system innehåller funktioner som ska underlätta användningen av till exempel en webbplats eller app, ska användaren kunna aktivera och använda dessa funktioner på ett sätt som är möjligt med hänsyn taget till dennes eventuella funktionsnedsättningar. (EN 5.2)

Användarens kontroll över tillgänglighetsfunktioner

När mjukvaran utgör en plattform ska den erbjuda tillräckligt många eller lämpliga sätt eller metoder som gör det möjligt för användaren att hantera de tillgänglighetsfunktioner som är avsedda att användas av mjukvarans användare. (EN 11.6.1)

Inga störningar av tillgänglighetsfunktioner

Om en mjukvara har ett användargränssnitt ska mjukvaran inte störa de hjälpfunktioner för tillgänglighet som beskrivs i plattformens instruktioner. Ett undantag är om användaren själv ber om det när programmet används. (EN 11.6.2)

Notera att detta inte kräver att funktioner för ökad tillgänglighet, som går utöver lagkraven, ska finnas i appen eller på webbplatsen.

Funktioner som kan öka sidans digitala tillgänglighet:

  • lyssna-funktion
  • dolda undertexter till video
  • syntolkning av video
  • lättläst version
  • teckenspråkstolkad version
  • transkribering av inspelad podd
  • funktion för att anpassa textens utformning
  • funktion för att anpassa färgskala.

Användning av ovan nämnda funktioner innebär aldrig att webbplatsen automatiskt uppfyller nödvändiga lagkrav rörande digital tillgänglighet. Dessa funktioner ska alltid betraktas som ett komplement.

Felaktigt använda kan dessa funktioner göra webbplatsen mindre användbar för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Exempel: Lättläst version

En person med intellektuell funktionsnedsättning besöker din webbplats. På webbplatsen finns en funktion där webbsidans innehåll kan visas som lättläst svenska. Funktionen för att aktivera den lättlästa texten ska vara lätt att hitta och förstå, till exempel genom en knapptext som personen förstår.

Exempel: undertexter och syntolkning

På din webbplats finns en videospelare där personer kan aktivera funktioner för undertexter och funktioner för syntolkning. Det ska gå att aktivera dessa funktioner på flera sätt, till exempel genom kortkommandon eller genom att klicka på ikoner i videospelaren.

Exempel: tillgänglighetsbrist kopplad till hjälpmedel

En person med skärmläsare besöker din webbplats. Av någon anledning slutar vissa funktioner i skärmläsaren fungera, men bara när personen besöker vissa sidor på just din webbplats. Personen informerar dig om detta, men kan inte närmare förklara varför detta problem uppstår. Du behöver åtgärda denna brist genom att själva ta reda på orsaken. När du rättat bristen ska personen kunna använda din webbplats utan att störningar uppstår i hens skärmläsare.

Exempel: klickbara rubriker

På din webbplats har du lagt till klickfunktioner på ställen där de egentligen inte ska finnas, till exempel på rubriker. När en person med skärmläsare besöker webbplatsen får personen svårt att använda webbplatsen, eftersom skärmläsaren har svårt att hantera klickbara rubriker.

Hänvisning till EN 301 549

5.2, 11.6 Gör funktioner för tillgänglighet lätta att hitta

EN 5.2 finns på sidan 28 och 11.6 finns på sidorna 81-82 i den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (ETSI EN 301549 V3.2.1, etsi.org) Länk till annan webbplats.

EN-standarden är på engelska.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: