Tillgänglighetsredogörelse

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Webbriktlinjer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Webbriktlinjer?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Webbriktlinjer som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg) Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

Det förekommer att rubriker med engelskt ord i inte är kodade med rätt språkkod för just det ordet eller att hela rubriken har engelsk språkkod trots att enbart ett ord är på engelska.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det förekommer att rubriker med engelskt ord i inte är kodade med rätt språkkod för just det ordet eller att hela rubriken har engelsk språkkod trots att enbart ett ord är på engelska.

Det förekommer att kontrasten mellan länk och bakgrundsfärg är för låg.

Hur vi testat

Vi har tagit hjälp av extern konsult för tillgänglighetsgranskning av Webbriktlinjer.

  • Senaste bedömningen gjordes den 15 december 2023.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 23 februari 2024.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: