Tillgänglighetsredogörelse

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Webbriktlinjer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända problem med tillgängligheten och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Webbriktlinjer?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Webbriktlinjer som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg) Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det förekommer att kontrasten mellan länk och bakgrundsfärg är för låg.

Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarens inställningar, vilket gör att det inte går att använda exempelvis mörkt läge.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarens inställningar, vilket gör att det inte går att använda exempelvis mörkt läge.

Problem vid användning med nedsatt kognition

Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarens inställningar, vilket gör att det inte går att använda exempelvis mörkt läge.

Hur vi testat

Vi har tagit hjälp av en extern konsult för att granska tillgängligheten på Webbriktlinjer.

  • Senaste bedömningen gjordes den 26 mars 2024.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 26 mars 2024.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: