Bevara tillgänglighet vid konverteringar

Om riktlinjen

  • EN 5.4

När information omvandlas, till exempel mellan olika filformat, ska existerande tillgänglighetsinformation bevaras om måldokumentet stödjer den aktuella typen av tillgänglighetsinformation.

När du konverterar mellan olika dokumentformat, till exempel från html till pdf eller mellan olika videoformat så ska dokumentegenskaper som ökar tillgängligheten till information behållas.

Det kan till exempel röra sig om rubrikstrukturer och alternativtexter till bilder. Detta krav gäller dock endast om dokumentet du konverterar till har stöd för denna information. Om du sparar ett Word-dokument som text kan inga alternativtexter till bilder följa med vid konverteringen, eftersom textfiler saknar stöd för bilder. Därmed saknas även stöd för alternativtexter till bilder.

Därför är det viktigt att bevara tillgängligheten vid konvertering

Tillgänglig information säkerställer att alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar, kan få åtkomst till och interagera med informationen. Om viktiga tillgänglighetsegenskaper som rubrikstrukturer eller alternativtexter till bilder försvinner vid konvertering, kan det försvåra för exempelvis personer med olika typer av funktionsnedsättningar att ta del av innehållet.

Genom att bevara tillgänglighetsegenskaper blir informationen tillgänglig och inkluderande för alla. Det bidrar även till en mer jämlik digital upplevelse.

Vad kräver lagen?

Den information som ökar tillgängligheten till det som presenteras på en sida eller i ett dokument ska bevaras när informationen konverteras till andra filformat. Detta gäller alla typer av dokumentformat, inklusive html, men endast om målformatet har stöd för motsvarande tillgänglighetsegenskaper som källformatet och endast så långt som det är tekniskt möjligt.

Exempel på sätt att bevara tillgänglighet vid konvertering

Konvertera webbplats till pdf

På en webbplats går det att spara ner sidans innehåll som en pdf. Eftersom pdf-formatet har stöd för flera av de tillgänglighetsegenskaper som finns i ett html-dokument ska dessa tillgänglighetsegenskaper bevaras i pdf-dokumentet.

Exempel på sådana tillgänglighetsegenskaper är:

  • läsordning
  • rubrikstruktur
  • alternativtext för bilder
  • styckeindelning
  • tabeller (inklusive information om rubrikceller och dataceller).

Konvertera webbplats till text

På en webbplats går det att spara sidans information som ren text. Eftersom en textfil saknar stöd för de flesta tillgänglighetsegenskaper, så behöver enbart sidans texter följa med när användaren sparar ner sidan. Rubrikernas texter ska följa med, men det finns inga krav på att det i textdokumentet ska framgå att rubriktexterna är just rubriker.

Spela upp och ladda ner film från webbplats

På en webbplats går det att spela upp samt ladda ner en och samma film. Tittar en person på filmen på webbplatsen finns det stöd för undertexter som går att aktivera och stänga av (så kallade closed captions), eftersom undertexten är separerad från själva videofilen.

När personen väljer att ladda ner filmen ska filmen och undertexten fortsatt vara separerade, så att personen själv kan välja att aktivera undertexterna när filmen är nedladdad. Det är inte tillåtet att ”bränna in” undertexterna i filmen när filmen laddas ner.

Dokumentformat

Det finns många olika dokumentformat och att räkna upp alla – eller ens enbart de vanligaste – tillgänglighetsegenskaper som förekommer, blir en alltför omfattande uppräkning. Dessutom utvecklas dokumentformat över tid, vilket medför att det blir svårt att hålla en sådan lista uppdaterad.

Hänvisning till EN 301 549

EN 5.4 Bevara tillgänglighet vid konverteringar

EN 5.4 finns på sidan 28 i den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (ETSI EN 301549 V3.2.1, etsi.org) Länk till annan webbplats.

EN-standarden är på engelska.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: