Testa tillgängligheten

Genom att löpande testa, följa upp och utvärdera tillgängligheten på webbplatsen eller appen skapar du förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar. Tillgänglighet kan testas med både automatiska verktyg och manuellt, men ett automatiskt verktyg kan aldrig upptäcka alla tillgänglighetsbrister.

Automatiska testverktyg

Automatiska testverktyg kan inte testa all tillgänglighet på webbplatsen, appen eller i dokumentet, utan ska ses som ett komplement till manuell granskning. Digg kan inte rekommendera något automatiskt testverktyg.

Manuella tester

Manuell granskning är nödvändig för att kontrollera att webbplatsen är tillgänglig. Inget automatiskt testverktyg kan testa allt, utan det måste göras manuellt.

Diggs tillsyn

När Digg genomför en manuell granskning av tillgängligheten på en digital service används en tillsynsmanual.

Digg använder tillsynsmanualen i den ingående övervakningen av digital offentlig service. Den är publik för att det ska vara möjligt att ta del av hur Digg granskar de webbplatser som valts ut för manuell granskning.

Diggs tillsynsmanual för granskning av webbsidor

Kan offentliga aktörer använda tillsynsmanualen?

Tillsynsmanualen är öppen för alla. Genom att gå igenom granskningsavsnitten i tillsynsmanualen kan du som arbetar med webb kontrollera tillgängligheten på din webbplats på samma sätt som Digg gör.

Användningstester eller användartester

Du kan genomföra användningstester både under prototyp-stadiet, design-stadiet och under utvecklingen av en produkt eller tjänst, och på en befintlig webbplats.

Vid ett användningstest utvärderar man en produkt eller tjänst genom att analysera hur användare utför uppgifter på en prototyp eller en befintlig tjänst eller webbplats. Målet med användningstestet är att identifiera användbarhetsproblem i syfte att förbättra produkten eller tjänsten.

Det finns många fördelar med användningstester, bland annat:

  • du identifierar användbarhetsproblem på ett tidigt stadium
  • de största hindren identifieras och kan fixas till
  • du får konkreta uppslag till hur du kan lösa problem och förbättra din produkt eller tjänst.

Relaterad information

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: