Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla

Klickbara ytor, till exempel textlänkar, bildobjekt och knappar, spelar en viktig roll på webben. Gör det enkelt för alla att upptäcka och använda dessa.

Det är alltid lättare att träffa en stor yta med en muspekare än en liten. Det är dessutom extra viktigt för personer med sämre precision och finmotorik att klickbara ytor är tillräckligt stora. Klickbara ytor är exempelvis knappar, ikoner och länkar.

Även de som surfar på mobiltelefoner är hjälpta av att de klickbara ytorna är stora. Fingrarnas storlek gör det svårt att träffa en liten yta med ett finger.

Rekommendationer för klickbara ytor

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Minsta klickytan för ett interaktivt objekt

Enligt WCAG 2.2 ska minsta klickytan för ett interaktivt objekt vara 24x24 pixlar. Detta finns angivet i WCAG 2.5.8.

När EU-kommissionen beslutar om en ny version av EN-standarden, som bygger på WCAG 2.2, kommer Digg kommer att ändra hur vi bedriver vår tillsyn. Tills dess är detta en rekommendation.

Tillräckligt med utrymme

  • Placera inte länkar för nära varandra.
  • Förstora den klickbara ytan genom att inkludera ett område runt det som är länkat.
  • Gör en enda länk (ett A-element) av ikon och text i en sammansatt länk.
  • Gör ikoner som är en del av navigeringen klickbara. När du kombinerar text och bildelement i till exempel menyalternativ bör både texten och bilden vara klickbar.

Lägg inte för mycket innehåll i den klickbara ytan

Undvik att lägga såväl bild, rubrik och text i en enda klickbar yta. Detta leder till att länkarna blir alltför långa och därmed blir innehållet svårare att ta till sig.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: