Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Om riktlinjen

  • EN 9.1.2.3
  • WCAG 1.2.3 (A)

Att syntolka videoinspelningar eller återge med en textversion innebär att beskriva vad som händer på skärmen för personer som inte kan se filmen. Det är viktigt eftersom det hjälper personer med synnedsättning att förstå innehållet i filmen.

Därför behövs syntolkning eller alternativ till videoinspelningar

Personer som inte har möjlighet att tillgodogöra sig visuellt innehåll i videoinspelningar behöver få informationen på annat sätt.

Att presentera ett visuellt innehåll som text innebär att ett manus eller liknande erbjuds som alternativ till videoinspelningen. En fördel med detta alternativ är att personen kan tillgodogöra sig innehållet i sitt eget tempo.

En annan fördel är att mängden information som hinner presenteras inte begränsas av det ordinarie ljudspåret. En utmaning med syntolkning är ju att det kan vara svårt att hinna beskriva det visuella i de korta pauserna i en dialog. Å andra sidan ger det inte samma upplevelse, och det blir svårare att ta del av innehållet gemensamt med seende.

Vad kräver lagen?

Den som inte kan ta del av det visuella innehållet i videoinspelningar, ska kunna få motsvarande information, antingen

  • i form av syntolkning (ljudbeskrivning) eller
  • presenterad som text.

DOS-lagen ställer detta krav på videoinspelningar som publiceras från och med 23 september 2020.

Enbart textbeskrivning räcker inte för att uppfylla lagkraven

Observera att textbeskrivning inte räcker för att uppfylla lagkraven. WCAG 1.2.3 (nivå A) säger att du kan ha antingen en textbeskrivning eller syntolkning. Men WCAG 1.2.5 (nivå AA) säger att syntolkning krävs. Eftersom lagen motsvarar krav på AA-nivå tar WCAG 1.2.5 överhanden och WCAG 1.2.3 blir ointressant.

Undantag från lagkraven

Syntolkning eller mediealternativ krävs inte för videoinspelningar som är publicerade före 23 september 2020.

Mediealternativ till text

Om inspelningen i sig är ett mediealternativ till text så behöver du inte texta ljudet eftersom innehållet redan finns presenterat i text. Om inspelningen är ett mediealternativ till text måste det framgå tydligt.

Direktsändningar

Direktsänd video är undantagen från lagen, det krävs inte textning eller syntolkning.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Informera användaren om att det finns alternativ

Kom ihåg att länka till textbeskrivningen (eller göra den nåbar på annat sätt) på de platser där videon förekommer, och att länka till videon från textbeskrivningen om den förekommer fristående. Då kan personen själv välja version.

Så testar du syntolkning och textbeskrivning

Spela filmen och kontrollera att allt relevant visuellt innehåll förmedlas av syntolkningen eller av textbeskrivningen, i rätt ordning.

Utdrag ur WCAG

WCAG 1.2.3 (A) Ljudbeskrivning eller mediealternativ (Förinspelat)

Det finns ett alternativ till tidsberoende media eller en ljudbeskrivning av det förinspelade video innehållet i synkroniserad media, utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som sådant.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: