Erbjud alternativ till komplexa finger- eller pekarrörelser

Om riktlinjen

  • EN 9.2.5.1
  • WCAG 2.5.1 (A)

Det ska gå att kunna klicka istället för att exempelvis svajpa, nypa ihop eller dra isär med fingrarna. Annars finns risk att personer med motoriska eller kognitiva nedsättningar inte kan använda all funktionalitet.

Därför ska det gå att klicka istället för att dra isär eller nypa ihop med fingrarna

Alla kan inte hantera komplexa rörelser på en pekskärm, som att dra isär eller nypa ihop med flera fingrar. Det kan bero på motoriska eller kognitiva begränsningar, eller vilket hjälpmedel en person använder. Sådana gester behöver därför kompletteras med enklare interaktion såsom klick eller dubbelklick.

Vad kräver lagen?

Alla funktioner som kräver flera fingrar/pekare ska gå att utföra med en enda pekare. Alla funktioner som kräver gester som beror på pekarens bana ska gå att utföra på ett sätt som inte beror på pekarens bana.

Observera att detta gäller webbplatsens eller appens gränssnitt. Kravet gäller inte operativsystemets eller webbläsarens funktioner, såsom horisontell svepning för att navigera i sidhistoriken.

Exempel: kartfunktion med nyp ihop/dra isär

I en kartfunktion som används på en pekskärm med multi-touch kan användaren nypa ihop eller dra isär två fingrar för att zooma in eller ut, eller använda två fingrar för att förflytta sig (panorera) i kartan.

Som alternativ till dessa rörelser kan det finnas kontroller i användargränssnittet, till exempel knappar för att zooma in eller ut och för att förflytta sig i olika riktningar.

Exempel: karusell med svep

På en webbplats ligger notiser längs en horisontell axel (karusell) för att locka användaren till relaterat innehåll. Notiserna kan tas fram av användaren genom att svepa till höger eller vänster. Eftersom användaren inte kan svepa i vilken vinkel som helst är gesten beroende av pekarens bana.

Som alternativ kan det även finnas knappar för navigera framåt och bakåt bland notiserna.

Exempel: Reglage med glid

En bank har en funktion för bolånekalkyl med ett reglage där användaren kan ställa in det belopp som hen behöver låna. Reglaget kan manövreras med fingret genom att glida med fingret över reglaget. Eftersom användaren inte kan dra fingret i vilken vinkel som helst är gesten beroende av pekarens bana.

Som alternativ kan användaren ges möjlighet att klicka längs reglaget för att komma till ett relevant lånebelopp eller kunna styra reglaget med plus/minus-knappar.

Ett alternativ är också erbjuda möjlighet att skriva in lånebelopp i ett formulärfält.

Undantag från lagkraven

Funktionalitet där komplexa pekarrörelser är av avgörande betydelse, till exempel att skriva sin signatur eller spela på ett virtuellt piano, är undantagna från lagkravet.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.5.1 (A) Pekarrörelser

All funktionalitet som använder gester med flera fingrar/pekare eller kan hanteras med ett enda finger/ en enda pekare och utan en gest beroende av fingrets eller pekarens bana, förutom när dessa gester har avgörande betydelse.

Originaltext på engelska: Success Criterion 2.5.1 Pointer Gestures (w3.org) Länk till annan webbplats.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: