Om Webbriktlinjer

Webbriktlinjer beskriver de lagkrav som gäller för att digital offentlig service ska vara webbtillgänglig. Vi visar även tips, exempel och rekommendationer för hur du kan göra din webbplats, app och e-tjänst ännu mer tillgänglig.

Kontakta oss

Har du synpunkter på Webbriktlinjers innehåll eller utformning, hör gärna av dig.

Om webbplatsen

Vårt mål är att Webbriktlinjers innehåll ska vara tillgängligt för så många som möjligt, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. Här hittar du information om hur vår Webbriktlinjer fungerar.

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur Webbriktlinjer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Ordlista

I Webbriktlinjers ordlista hittar du beskrivningar av de olika ord och begrepp vi använder oss av.