Se till att text går att förstora

Om riktlinjen

  • EN 9.1.4.4
  • WCAG 1.4.4 (A)

Det är viktigt att kunna ändra storleken på text för att alla ska kunna ta del av innehållet. Därför ska det gå att förstora texten minst 200 procent utan att texten skymmer eller krockar med annat innehåll eller på sätt blir svår att ta del av.

Därför ska text gå att förstora utan problem

Många personer med nedsatt syn behöver kunna förstora text för att kunna läsa den. Därför ska det vara möjligt att förstora texten till åtminstone dubbel höjd och bredd utan att problem uppstår, till exempel att delar av texten hamnar bakom en bild eller krockar med annan text.

Vad kräver lagen?

Dubbel höjd och bredd

Det ska vara möjligt att förstora texten till åtminstone dubbel höjd och bredd utan att innehåll eller funktion går förlorat.

I en modern webbläsare finns oftast möjlighet att zooma hela innehållet. Om texten går att förstora till 200 % genom zoom av hela innehållet uppfylls kriteriet.

Undantag från lagkraven

Undantag finns för “textbeskrivningar”, detta gäller framför allt textremsor i video.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Möjliggör förstoring av enbart text

Vissa webbläsare erbjuder förstoring av text, utan att övrigt innehåll förstoras. Det är positivt för tillgängligheten om layouten fungerar när användaren väljer att enbart förstora texten, i stället för att zooma allt innehåll. Att kunna förstora enbart text kan ge användaren en bättre läsupplevelse än vanlig zoomning.

Kontrollera förstoring vid utveckling av stilmallar och sidmallar

Tänk på att redan vid utformning av sidmallar och stilmallar testa att det går att zooma och förstora text. Tänk på att inte bara testa att det fungerar med test-innehåll (texter som exempelvis “lorem ipsum….”) utan även med realistiskt innehåll som motsvarar webbplatsens verkliga innehåll.

Använd relativa mått

När textstorlek specificerats i absoluta måttenheter som till exempel pixlar blir det i vissa sammanhang omöjligt att förstora texten. Använd istället relativa mått som till exempel em eller procent.

Justera kolumnbredder och andra fasta utrymmesbegränsningar så att förstoring fungerar. Eventuellt behöver textrutor och knappar konfigureras så att de kan växa om texten i dem tar större plats.

Så testar du om texten kan förstoras

Kontrollera att all text går att göra minst dubbelt så stor på något sätt, till exempel genom inzoomning av hela sidan, och att allt innehåll fortfarande går att komma åt och hantera.

Utdrag ur WCAG

WCAG 1.4.1 (AA) Förändring av textstorlek

Förutom för textbeskrivningar och text i form av bild, så kan text förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: