Lagar och krav

Det finns flera olika lagar och krav som berör webb, där DOS-lagen är en del. På Webbriktlinjer fokuserar vi på hur du ska arbeta med webbtillgänglighet. Men, det finns många andra områden som exempelvis kakor, klarspråk och bevarande som du också behöver ta hänsyn till. Här beskriver vi kort de lagar som kan vara aktuella för dig som arbetar med webb.

DOS-lagen och Diggs föreskrifter

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Andra lagkrav

Det finns en hel del andra lagkrav än DOS-lagen som de som arbetar med webb behöver ta hänsyn till. Här beskriver vi kortfattat kraven och vilken myndighet eller organisation som ansvarar för respektive område.

EN 301 549 och WCAG

EN 301 549 och WCAG 2.1 kompletterar varandra för att säkerställa att webbplatser, e-tjänster och annan digital service i EU är tillgängliga och inkluderande för personer med funktionsnedsättning och andra med specifika behov.