Gör det möjligt att pausa eller stänga av rörelser

Om riktlinjen

 • EN 9.2.2.2
 • WCAG 2.2.2 (A)

Blinkningar, rörelser och andra visuella distraktioner ska kunna pausas eller stängas av för att personer ska kunna behålla koncentrationen och fokusera.

Därför ska det gå att pausa och stänga av rörelser

Personer med nedsatt förmåga att fokusera, läsa eller behålla koncentration kan få problem att använda en sida där innehåll börjar blinka, röra sig eller uppdateras utan att användaren bett om det.

Därför måste sådana visuella distraktioner antingen

 • upphöra efter max 5 sekunder, eller
 • det finns en möjlighet för personen att pausa rörelser, stoppa eller dölja dem.

Exempel på sådant innehåll är animationer, video, rullande nyhetstexter eller annonser.

Vad kräver lagen?

Om en animation eller en dynamisk uppdatering startar automatiskt och pågår i mer än 5 sekunder ska personen enkelt kunna undvika den.

För varje rörelse, blinkning eller rullning som

 1. startar automatiskt,
 2. pågår i mer än 5 sekunder,
 3. presenteras tillsammans med annat innehåll,

finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja dessa,

För automatiskt uppdaterad information som

 1. startar automatiskt och
 2. presenteras tillsammans med annat innehåll

finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja den eller en metod/funktion för att kontrollera uppdateringsfrekvensen.

Om personen väljer att pausa uppdateringar är det är inte nödvändigt att hen kan ta del av informationen som genererades under pausen.

Undantag från lagkraven

Om rörelsen, blinkningen, rullningen, eller den automatiska uppdateringen har en avgörande betydelse för en aktivitet gäller inte kriteriet. Exempel på detta kan vara en förloppsindikator som indikerar att en sida fortfarande laddas.

Kriteriet behöver inte tillämpas när inget annat presenteras på samma gång som rörelsen eller uppdateringen. Då finns ingenting att distrahera från.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.2.2 (A) Paus, Stopp, Dölj

För information som rör sig, blinkar, rullar eller uppdateras automatiskt gäller samtliga punkter:

Rörelse, blinkning, rullning (scrolling)

För varje rörelse, blinkning eller rullning som

 1. startar automatiskt,
 2. pågår i mer än 5 sekunder, och
 3. presenteras tillsammans med annat innehåll,

finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja dessa, så länge inte rörelsen, blinkningen eller rullningen har en avgörande betydelse för en aktivitet, och

Automatisk uppdatering

För automatiskt uppdaterad information som

 1. startar automatiskt och
 2. presenteras tillsammans med annat innehåll

finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja den eller en metod/funktion för att kontrollera uppdateringsfrekvensen. Detta gäller förutom om den automatiska uppdateringen har en avgörande betydelse för en aktivitet.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: