Ingen kontextförändring vid fokus

Om riktlinjen

  • EN 9.3.2.1
  • WCAG 3.2.1 (A)

Oväntade förändringar av sammanhanget kan orsaka problem för personer som inte är förberedda på dem och bör därför undvikas. Inget oväntat ska hända när en komponent får fokus.

Därför får inte oväntade saker ske när en länk, ett fält eller annan komponent får fokus

När ett inmatningsfält, en länk eller annan komponent får fokus kan olika händelser inträffa, som att komponentens bakgrund får en annan färg eller att en hjälptext visas.

Men det kan också hända mer oväntade förändringar, som att ett nytt fönster eller en tabb-flik öppnas, att fokus automatiskt förflyttas någon annanstans eller att ett formulär skickas in.

Sådana oväntade förändringar av sammanhanget kan orsaka problem för personer som inte är förberedda på dem och bör därför undvikas. Utför ändringar bara när personen förväntar sig att dessa ska ske.

Vad kräver lagen?

Ingen kontextförändring ska inträffa till följd av att ett element får fokus.

En kontextförändring är en större förändring av innehållet som kan förvirra personer som inte kan överblicka hela sidan samtidigt, om den sker utan förvarning.

Exempel på förändring av kontext:

  • Ett nytt program öppnas.
  • Ett nytt webbläsarfönster eller en ny tabb-flik öppnas.
  • Ett formulär skickas in.
  • Fokus flyttas till en annan komponent.

Så testar du fokus och kontextförändring

  1. Navigera genom alla fokuserbara element på sidan med tangentbord.
  2. Sätt fokus genom att klicka med musen på fokuserbara element, utom sådana som förväntas ändra kontexten så som länkar och knappar.

Utdrag ur WCAG

WCAG 3.2.1 (A) Vid fokus

Att en komponent får fokus leder inte till en förändring av sammanhanget.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: