Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

Om riktlinjen

  • EN 9.2.3.1
  • WCAG 2.3.1 (A)

Flimmer och blinkningar kan orsaka epilepsianfall och därför är det viktigt att försöka undvika sådant i mesta möjliga mån.

Därför ska flimmer och blinkningar undvikas

Snabbt blinkande “flimmer” som upptar en tillräckligt stor del av synfältet kan utlösa epilepsianfall. Det skulle till exempel kunna gälla en filmsekvens från ett diskotek med blinkande lampor, en krigsscen med explosioner, eller rörelser från en annons som är utformad för att dra till sig uppmärksamhet.

Vad kräver lagen?

Inget innehåll ska flimra mer än tre gånger under en en-sekundsperiod, eller så ska flimret ligga under de generella tröskelvärdena för flimmer och rött flimmer.

Det här är flimmer

Flimmer innebär snabba växlingar mellan synligt och dolt, ljust och mörkt eller olika färger.

Kravet gäller flimmer som täcker en yta som motsvarar mer än 25 % av det centrala synfältet (beräknas baserat på typisk skärmstorlek, skärmupplösning och betraktningsavstånd). En yta större än så får inte flimra mer än tre gånger under en sekund, om:

  • Skillnaden i ljusstyrka (relativ luminans) mellan de flimrande färgerna överstiger 10 procent, eller
  • en av de flimrande färgerna är mättat röd.

Så testar du flimmer och blinkningar

Kontrollera att flimrande innehåll:

  • inte täcker en yta större än gränsvärdet, eller
  • inte flimrar snabbare än 3 gånger per sekund, eller
  • flimrets luminansskillnad är under tröskelvärdet och att inget par av övergångar innehåller mättat röd färg.

Det finns verktyg som kan vara till hjälp för att beräkna om flimmer ligger inom de acceptabla värdena.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.3.1 (A) Tre flimmer eller under tröskelvärde

Webbsidor innehåller inget som flimrar mer än tre gånger under en en-sekundsperiod, eller så ligger flimret under de generella tröskelvärdena för flimmer och rött flimmer.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: