Använd text, inte bilder, för att visa text

Om riktlinjen

  • EN 9.1.4.5
  • WCAG 1.4.5 (AA)

Bild av text kan göra det svårare att ta del av innehåll, därför är det oftast bättre att text presenteras som just text istället för som bilder. Undantag finns, exempelvis logotyper eller där det är viktigt för syftet med bilden att text finns med i bilden.

Därför ska text vara text, inte bild av text

Personer behöver då och då anpassa text, bland annat genom att förstora eller välja ett annat teckensnitt, ändra förgrund- och bakgrundsfärger eller linjeavstånd.

Som regel finns det goda möjligheter att kontrollera hur digital text presenteras, men när texten utgör en del av en bild blir bilden och texten pixlig om den förstoras och det är svårt eller omöjligt att byta teckensnitt eller färger.

Vad kräver lagen?

Använd så långt det är möjligt text för att presentera information i stället för text i form av en bild.

Undantag från lagkraven

Logotyper

Logotyper är undantagna från detta krav.

Bilder där texten som finns med har avgörande betydelse för bildens syfte

Bilder där den visuella presentationen av text är av avgörande betydelse för att bildens syfte ska uppnås är också undantagna från kravet. Det kan till exempel gälla skärmdumpar som syftar till att visa hur en digital resurs brukar se ut på en skärm.

Bild av text som kan anpassas utifrån användarens krav

Ytterligare ett undantag från grundregeln är när text i bild trots allt kan anpassas så att den motsvarar användarnas krav. Det kan till exempel gälla bildformat baserade på vektorgrafik där användaren genom script kan påverka presentationen.

Rekommendationer utöver lagkrav

Utöver det lagen kräver finns det tips och rekommendationer för hur du kan arbeta med bild av text för att förbättra digital tillgänglighet:

Använd CSS

Använda CSS för att placera text i bilden, istället för att ha texten avbildad.

Så testar du bild av text

Identifiera alla bilder som innehåller text på den aktuella sidan. Detta går att göra genom att markera innehåll med musen, eftersom text vanligen markeras på ett sätt som skiljer sig från markering av bilder.

Kontrollera att det inte finns bilder av text som istället skulle kunna presenteras som riktig text.

Utdrag ur WCAG

WCAG 1.4.5 (AA) Text i form av bild

Om den teknik som används kan skapa den visuella presentationen, så ska text användas för att förmedla information, hellre än text i form av bild.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: