Var försiktig med kortkommandon

Om riktlinjen

  • EN 9.2.1.4
  • WCAG 2.1.4 (A)

Om det finns en-tangentskommandon ska det gå att stänga av dessa, så att de inte stör ut de kortkommandon som hjälpmedel erbjuder.

Därför ska du skapa kortkommandon med varsamhet

Kortkommandon kan göra att det går snabbare att navigera, men de bör användas med försiktighet. Om kortkommandon används på exempelvis en webbplats finns det risk att de krockar med kortkommandon som personens webbläsare, operativsystem eller hjälpmedel erbjuder.

Kortkommandon som bara består av ett tecken kan orsaka problem för personer som använder röststyrning. På engelska motsvarar exempelvis bokstaven “I” ordet “jag”, vilket gör att användare riskerar att oavsiktligt aktivera ett kortkommando som kopplas till bokstaven ”I”.

Kortkommandon för enskilda tecken kan också störa personer som råkar trycka ner fel tangent, exempelvis på grund av skakningar i händerna.

Vad kräver lagen?

Om en digital service implementerar kortkommandon som aktiveras med en ensam tangent för bokstav, siffra, skiljetecken eller symbol,ska kortkommandona antingen

  • gå att stänga av
  • gå att byta ut så att kortkommandona även använder en eller flera icke skrivbara tangenter (exempelvis Ctrl eller Alt) eller
  • bara vara aktiva när den komponent som påverkas av kommandot har fokus.

Den sista punkten innebär att riktlinjen inte berör funktioner som listboxar och rullgardinsmenyer där personer kan göra sitt val genom att en eller flera tangenter trycks ned, eftersom detta bara går att göra när komponenten har fokus.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Informera om kortkommandon

Om din service använder kortkommandon bör du berätta vilka kortkommandon som finns och hur de aktiveras. På webben kan informationen presenteras på en egen sida med information om dessa kortkommandon.

På webbplatser bör samma kortkommandon fungera på samtliga webbsidor.

Kortkommandon med accesskey

Html ger med attributet accesskey möjlighet att skapa kortkommandon som gör att personer med en enda knappkombination kan hoppa direkt till huvudinnehåll, sökfunktion eller liknande.

Om du vill skapa ett kortkommando till ett objekt med hjälp av accesskey lägger du till attributet accesskey enligt följande exempel:

<a href="kontakt.html" accesskey="7">Kontakta oss</a>

Använd vedertagna tangentkombinationer

Om du väljer att implementera kortkommandon på webbplatsen bör du utgå från vedertagna tangentkombinationer. Nedan finns en lista över kortkommandon. Om webbplatsen saknar något av innehållet i listan nedan bör du inte koppla något kortkommando till motsvarande tecken.

Tabell över vedertagna kortkommandon

Kortkommando

Objekt (sida)

Kommentar

S

Hoppa över navigering, gå direkt till textinnehållet

Använd hellre standard-märkning (elementet eller rollen ”main” för huvudinnehåll).

0

Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation

Ge en förteckning över snabbkommandon

1

Startsida

 

2

Nyheter

Samlingssida för nyheter

3

Innehållsöversikt

Webbkarta, i andra hand A-Ö

4

Sökfunktion

Kopplas till sökfältet som söker på hela webbplatsen. Använd hellre rollen ”search”.

5

Vanliga frågor och svar (FAQ)


6

Hjälp

Till exempel om en specifik tjänst.

7

Kontakta oss

Sida med kontaktuppgifter till viktiga funktioner på myndigheten.

8

Juridisk information

Sida som beskriver hur personuppgifter hanteras på webbplatsen

 

Så testar du kortkommandon

Ta reda på om det finns kortkommandon som aktiveras med en ensam tangent.

Ett sätt är att trycka på alla tangenter som genererar ett tecken, en efter en. Kontrollera att sådana kortkommandon går att stänga av eller går att mappa om till en kombination av flera tangenter, eller bara är aktiva när komponenten som påverkas har fokus.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.1.4 (A) Snabbtangenter

Kortkommandon som utförs med en enda tangent på tangentbord går att

  • stänga av, eller
  • går att anpassa genom att en modifierartangent (till exempel Ctrl, Alt) läggs till, eller
  • är aktiva enbart när komponenten som använder kommandot har fokus.

Riktlinjen avser tangenter för bokstäver, siffror, skiljetecken eller symboler.

Originaltext på engelska: Success Criterion 2.1.4 Character Key Shortcuts (w3.org) Länk till annan webbplats.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: