Se till att funktioner för redigering ger stöd för tillgänglighet

Verktyg som används för att publicera eller redigera innehåll på webben ska vara användbara för personer med funktionsnedsättning.

Därför ska funktioner för redigering vara tillgängliga

Personer som använder hjälpmedel eller har funktionsnedsättningar ska kunna använda den information ni tillhandahåller. Det är minst lika viktigt att dessa personer även kan publicera och redigera informationen när sådana möjligheter finns. Dessa personer kan vara konsumenter av ett gränssnitt eller redaktörer för hela webbplatsen.

Vad kräver lagen?

Dessa regler gäller oavsett viken teknik som används för att skapa eller hantera innehåll, det vill säga om innehållet redigeras med hjälp av en webbläsare eller om det sker med hjälp av en mobilapp.

Tillgängligt innehållsskapande

Verktyg för innehållsskapande ska hjälpa till att skapa innehåll som följer riktlinjerna för webb eller för dokument. (EN 11.8.2)

Bevarande av tillgänglighetsinformation vid omvandlingar

När verktyg för innehållskapande erbjuder funktioner för att ändra informationens struktur eller den teknik som används för att presentera innehållet ska tillgänglighetsinformation bevaras efter denna förändring, förutsatt att målformatet har stöd för samma eller motsvarande tillgänglighetsinformation. (EN 11.8.3)

Hjälp med rättelser

Om tillgänglighetskontrollen i ett publiceringsverktyg kan upptäcka att innehållet inte möter ett eller flera av kriterierna för digital tillgänglighet som förkommer i EN 301 549 kap 9 (webb) eller kapitel 10 (dokument) så ska publiceringsverktyget lämna förslag på hur dessa brister kan rättas. Denna funktion kan innehålla hel- eller halvautomatiska möjligheter att rätta identifierade brister. (EN 11.8.4)

Mallar

När ett verktyg för innehållsskapande tillhandahåller mallar ska minst en mall som stöder skapandet av innehåll som uppfyller kraven i klausulerna 9 (webb) eller 10 (dokument) och vara åtkomlig i publiceringsverktyget samt kunna identifieras som en sådan typ av mall. (EN 11.8.5)

Exempel: hur olika funktioner för redigering kan ge stöd för tillgänglighet

Kommentarsfunktion

På din webbplats finns en kommentarsfunktion där det ska vara möjligt för alla besökare att lämna en kommentar. Om det finns möjlighet att formatera texten, till exempel fetstil, rubriknivåer och skapa länkar, så ska detta göras på ett sätt så att det publicerade materialet uppfyller kraven i EN 301 549.

Kunna använda hjälpmedel i publiceringsverktyg

Ert webbpubliceringsverktyg (CMS) i form av en webbplats eller en app ska skapa innehåll som går använda med hjälpmedel.

Upptäcka tillgänglighetsbrister med publiceringsverktyget

Vid arbetet med en webbplats råkar du skapa ett innehåll som bryter mot den aktuella riktlinjen för digital tillgänglighet. Om publiceringsverktyget har stöd för att upptäcka dessa brister ska publiceringsverktyget då varna dig och gärna föreslå vad som behöver göras för att rätta med den aktuella bristen.

Exempel på en sådan situation kan vara att rubrikstrukturen är felaktig eller att en meningsbärande bild saknar alternativtext.

Konvertera innehåll

Du vill konvertera ett dokument från Word till pdf. Du måste säkerställa att alla egenskaper i dokumentet som gjorde Word-dokumentet tillgängligt överförs till pdf-dokumentet.

Detta kan till exempel vara läsordning, alternativtexter för bilder och rubrikstruktur. Samma sak gäller om dokumentet ska omvandlas till en webbplats.

Om vissa egenskaper som fanns i källdokumentet saknas i måldokumentet på grund av olika filformat, behöver dessa egenskaper inte följa med till måldokumentet. Om du vill konvertera ett Word-dokument till ett textdokument behöver information om rubriknivåer inte följa med eftersom textdokument saknar stöd för till exempel rubriknivåer.

Tillgängliga mallar

När du arbetar med en webbplats är det vanligt att publiceringsverktyget använder mallar för att sidorna ska se ungefär likadana ut vad gäller disposition, typsnitt, rubriknivåer och så vidare. Dessa mallar ska vara byggda så att du blir hjälpt av att skapa ett innehåll som följer aktuella riktlinjer för digital tillgänglighet.

När du ska publicera en bild ska det finnas ett krav att alltid ange en alternativtext som beskriver bilden för de som inte kan se bilden.

Skulle du råka glömma att ange en alternativtext ska publiceringsverktyget informera dig om detta. Publiceringsverktyget kan erbjuda en rättelse genom att till exempel föreslå en lämplig alternativtext, eller erbjuda dig möjlighet att markera bilden som dekorativ om bilden är dekorativ och därmed inte behöver förses med en alternativtext.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Publiceringsverktygets mallar är ett stöd, inte en garanti

Vid arbete med mallar är det viktigt att kontrollera att mallarna genererar tillgängligt innehåll. Förlita dig inte enbart på mallarna. Du som redaktör behöver utbildning i vad som krävs för att säkerställa att innehållet följer aktuella krav på digital tillgänglighet.

Designsystem och tillgänglighet

Finns ett genomarbetat designsystem så ökar chansen att publicera innehåll som följer riktlinjerna för digital tillgänglighet. Om du som är redaktör eller utvecklare använder komponenter som ingår i designsystemet behöver du enbart fokusera på att skapa själva sidan och dess innehåll.

Hänvisning till EN 301 549

EN 11.8 Se till att funktioner för redigering ger stöd för tillgänglighet

EN 11.8 finns på sidan 82 i den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (ETSI EN 301549 V3.2.1, etsi.org) Länk till annan webbplats.

EN-standarden är på engelska.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: