Tillgänglig produktdokumentation

Om riktlinjen

  • EN 12.1

Produktdokumentationen ska beskriva hur en person använder eventuella funktioner för tillgänglighet och kompatibilitet. Denna dokumentation ska finnas som en webbplats eller ett dokument som uppfyller kraven i EN 301 549.

Därför behövs tillgänglig produktdokumentation

En person behöver känna till om denne kan använda exempelvis en webbplats. Det kan hen göra genom att ta reda på om webbplatsen eller appen är kompatibel med hens hjälpmedel.

Tillgänglighetsredogörelse

Om webbplatsen eller appen är kompatibel med en persons hjälpmedel ska personen kunna ta reda på genom att läsa den tillgänglighetsredogörelse som alla offentliga aktörer ska tillhandahålla.

Tillgänglighetsredogörelsen måste också finnas i ett tillgängligt format för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den.

Vad kräver lagen?

Tillgänglighet och kompabilitet

Produktdokumentation som medföljer IKT-systemet, oavsett om den tillhandahålls separat eller är integrerad i IKT-systemet, ska lista och förklara hur en person använder IKT-systemets funktioner för tillgänglighet och kompatibilitet. (EN 12.1.1)

Dessa funktioner inkluderar inbyggda funktioner för tillgänglighet samt funktioner som är kompatibla med hjälpmedelsteknik.

Tillgänglighetsredogörelse och hjälpsidor

Tillgänglighetsredogörelsen och hjälpsidor är båda exempel på hur du tillhandahåller produktinformation.

Tillgänglig dokumentation

Produktdokumentation som medföljer IKT-systemet ska göras tillgänglig i minst ett av följande elektroniska format:

  1. Ett webbformat som uppfyller kraven i EN 301 549 kapitel 9
  2. Ett icke-webbformat som uppfyller kraven i EN 301 549 kapitel 10.

Förutom en tillgänglig produktdokumentation kan du även tillhandahålla varianter som inte är fullt tillgängliga, exempelvis i elektroniskt, tryckt eller ljudbaserat format.

Du kan även erbjuda ytterligare format på produktdokumentationen som passar för specifika användartyper, till exempel punktskriftsdokument för personer med grav synnedsättning eller en lättläst variant för personer med begränsad språklig, kognitiv eller inlärningsrelaterad förmåga.

När tillgänglighetsredogörelsen är en del av din webbplats eller app ska den också vara tillgänglig enligt kraven i EN 301 549.

Exempel: använda en tillgänglighetsredogörelse

En person som ska använda regionens kollektivtrafik öppnar reseplaneraren som finns på trafikbolagets webbplats.

Personen upptäcker vissa svårigheter med att använda reseplaneraren och söker upp reseplanerarens tillgänglighetsredogörelse som går att nå genom en länk på samma webbsida som själva reseplaneraren.

Tillgänglighetsredogörelsen ligger på regionens webbplats. Eftersom webbplatsen där tillgänglighetsredogörelsen är publicerad följer kraven i EN 301 549 så kan personen ta del av de brister som regionen känner till och informerar om.

Hänvisning till EN 301 549

EN 12.1 Tillgänglig produktdokumentation

EN 12.1 finns på sidan 84 i den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (ETSI EN 301549 V3.2.1, etsi.org) Länk till annan webbplats.

EN-standarden är på engelska.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: