Erbjud alternativ till rörelsestyrning

Om riktlinjen

  • EN 9.2.5.4
  • WCAG 2.5.4 (A)

Se till att det inte enbart är rörelser som skakning eller vridning som gör att personer kan aktivera olika funktioner. Det behöver finnas alternativ, som exempelvis en knapp, för att kunna utföra samma sak.

Därför behöver det finnas alternativ till rörelsestyrning

Rörelsestyrning innebär att funktioner kan aktiveras genom att personen rör på en mobil enhet, till exempel skakar eller vrider på den, eller rör på sig själv, till exempel viftar framför enheten.

Dessa funktioner behöver kunna aktiveras på något annat sätt, exempelvis för personer som har sin enhet fastsatt vid en permobil eller som inte har fysisk möjlighet att utföra vissa rörelser.

Det finns också personer som oavsiktligt kan aktivera den här typen av funktioner på grund av ofrivilliga skakningar (så kallad essentiell tremor) eller andra motoriska störningar. Därför behöver rörelsestyrning även gå att stänga av.

Vad kräver lagen?

Hantera med knapp eller annan komponent

Funktioner som utförs genom rörelsestyrning (rörelse av enheten eller rörelser hos personen) ska också vara hanterbara via komponenter i användargränssnittet, till exempel knappar.

Det ska gå att stänga av rörelsestyrning

Rörelsestyrning ska gå att stänga av för att undvika oavsiktlig aktivering.

Exempel på alternativ till rörelsestyrning

Alternativ till skakning

Genom att skaka enheten kan en person ångra text som hen skrivit in i ett formulär. Som alternativ kan det även finnas en knapp som erbjuder samma funktion.

Alternativ till lutning

Genom att luta på enheten kan personen gå vidare till nästa eller föregående sida. Som alternativ kan det även finnas knappar eller länkar som utför samma sak.

Alternativ till förflyttning eller vridning

Genom att flytta eller vrida på enheten kan personen panorera eller rotera ett interaktivt foto. Som alternativ kan det finnas en kontroll, till exempel en knapp, vid sidan av bilden som utför samma sak.

Alternativ till rörelser med kroppen

Genom att hoppa och röra på armarna framför enheten kan personen styra en figur i ett spel.

För ett dansspel så kanske syftet med spelet går förlorat om rörelsestyrningen byts ut, och undantaget för ”avgörande betydelse” kan vara tillämpligt. Men i vissa typer av spel kan rörelser gå att ersätta med någon annan typ av inmatning.

Undantag från lagkraven

Det finns undantag från kravet att det ska finnas alternativ till rörelsestyrning:

  • rörelsesensorer eller så kallade ”beacons” som känner av händelser i ett rum.
  • personen rörelser är en förutsättning för att funktionen ska fungera, till exempel stegräknare.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.5.4 (A) Rörelsestyrning

Funktionalitet som kan hanteras genom rörelse av enheten eller genom att användaren rör sig kan också hanteras genom användargränssnittskomponenter och respons på rörelsen kan stängas av för att förhindra oavsiktlig aktivering, förutom när:

  • Rörelsen används för att hantera funktionalitet genom ett gränssnitt med stöd för tillgänglighet;
  • Rörelsen har avgörande betydelse för funktionen och att göra detta skulle göra aktiviteten ogiltig.

Originaltext på engelska: Success Criterion 2.5.4 Motion Actuation (w3.org) Länk till annan webbplats.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: