Syntolka videoinspelningar

Om riktlinjen

  • EN 9.1.2.5
  • WCAG 1.2.5 (AA)

Att syntolka videoinspelningar innebär att att någon i tal beskriver vad som händer i filmen för personer som inte kan se bilden. Det är viktigt eftersom det hjälper personer med synnedsättning att förstå innehållet i filmen.

Därför ska videoinspelningar syntolkas

Personer med begränsad syn ska kunna ta del av innehåll i en videoinspelning. Syntolkning är en talad röst som beskriver viktig visuell information som inte framgår av ordinarie ljud. Genom att syntolka och använda ord för att berätta om scener, karaktärer och handlingen blir filmen tillgängliga för alla, oavsett deras synförmåga.

Vad kräver lagen?

Viktig, visuell information ska framgå med ljud också

All viktig visuell information i videoinspelningar ska framgå även med ljud – antingen av en separat inspelad röst (syntolkning) som återger visuellt innehåll, eller av dialog, talarröst, miljöljud och andra hörbara delar av ordinarie ljudspår.

En syntolkning behöver innehålla det som är nödvändigt för att förstå handlingen eller budskapet med filmen. Det kan också vara nödvändigt att förmedla en stämning.

DOS-lagen ställer syntolkning som krav på videoinspelningar som publiceras från och med 23 september 2020.

Undantag från lagkraven

Syntolkning krävs inte för videoinspelningar som är publicerade före 23 september 2020.

Rekommendationer utöver lagkrav

Utöver det lagen kräver finns ett antal rekommendationer för hur du kan arbeta med syntolkning för att förbättra digital tillgänglighet:

Planera inspelningen

Ibland är det möjligt att planera en filminspelning så att en separat syntolkad version inte är nödvändig. Det kanske räcker med att

  • personer som talar inleder med att presentera sig,
  • föreläsare beskriver eventuella presentationsbilder med ord,
  • programledare ger tillräcklig muntlig information i ordinarie ljudspår (så kallad verbalisering).

Gör det lätt att hitta syntolkningen

Om det finns en separat syntolkad version är det viktigt att informera om detta i anslutning till eventuell icke syntolkad version.

Lägg helst informationen om syntolkning före filmen, så att inte personen lyssnar igenom hela filmen och först efteråt upptäcker att det finns ett mer tillgängligt alternativ.

Utdrag ur WCAG

WCAG 1.2.5 (AA) Ljudbeskrivning (förinspelad)

Det finns ljudbeskrivningar av allt förinspelat videoinnehåll i synkroniserad media.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: