Gör det möjligt att ångra klick

Om riktlinjen

 • EN 9.2.5.2
 • WCAG 2.5.2 (A)

Om en person råkar komma åt en knapp på webbplatsen eller appen för att exempelvis bekräfta något, exempelvis att skicka iväg ett svar i ett formulär, ska hen kunna ångra detta.

Därför ska det gå att ångra klick

Möjligheten att ångra ett påbörjat klick är värdefull därför att den minskar risken för att aktivera funktioner av misstag.

Vem som helst kan råka trycka vid fel plats eller tillfälle, och det är extra lätt hänt för personer med vissa funktionsnedsättningar (exempelvis begränsad motorisk kontroll eller synnedsättning). Den som använder pekskärm eller pekdon som exempelvis mus behöver därför kunna ångra sig om trycket skedde av misstag.

Vad kräver lagen?

Det får inte finnas funktioner som utförs när personen trycker ned en musknapp eller ett finger.

Kravet är vanligen uppfyllt för länkar, knappar och andra standardkomponenter. Men om tjänsten tillhandahåller egna komponenter som reagerar på tryck och fingerrörelser finns risk för att kravet inte uppfylls.

Observera att kravet gäller webbplatsens eller appens gränssnitt. Kravet gäller inte funktioner i hjälpmedel, webbläsare eller operativsystem.

Aktivering kan i vissa fall kopplas till nedtryckning av musknappen eller fingret

Aktivering vid “down-event”, alltså när musknappen eller pekskärmen trycks in, ska bara ske i undantagsfall. Detta gäller framför allt vid följande tillfällen:

 • När personen ges möjlighet att avbryta eller ångra händelsen
  När händelsen automatiskt återställs så snart nedtryckningen upphör, oavsett var detta sker.
 • När personen interaktivt behöver kunna kontrollera händelsetidpunkten med stor precision. Till exempel om personen spelar på ett digitalt piano eller spelar någon form av skjutspel.
 • När det som personen klickar på ska fungera som en tangent på ett tangentbord.
 • När personen haft möjlighet att ställa in huruvida händelser ska kopplas till ner-eventet.

Undantag från lagkraven

Kravet gäller inte funktioner i hjälpmedel, webbläsare eller operativsystem.

Så testar du möjligheten att ångra klick

 1. Leta reda på de funktioner som aktiveras vid nedtryckning av en musknapp.
 2. Tryck ned musknappen och kontrollera att det antingen går att flytta pekaren utanför elementet innan musknappen släpps upp eller om det är en dra-släppfunktion, markera och börja dra element. Flytta tillbaka pekaren till startläget (eller utanför målzonen) innan musknappen släpps upp.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.5.2 (A) Ångra klick

Erbjud minst en av följande möjligheter för funktioner som utförs med ett finger eller en musknapp:

 • ingen del av funktionen utförs när man trycker ned ett finger eller en musknapp
 • funktionen slutförs när man släpper upp fingret eller musknappen och går att avbryta eller ångra
 • att släppa fingret eller musknappen innebär en återställning av den förändring som gjordes vid nedtryckning
 • det är en förutsättning att funktionen utförs vid nedtryckning

Originaltext på engelska: Success Criterion 2.5.2 Pointer Cancellation (w3.org) Länk till annan webbplats.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: