Ange språkförändringar i koden

Om riktlinjen

  • EN 9.3.1.2
  • WCAG 3.1.2 (AA)

För att öka sannolikheten att till exempel personer som använder skärmläsare får innehåll på webbplatsen korrekt presenterat ska du se till att html-koden anger eventuella språkförändringar med hjälp av lang-attribut.

Därför behöver du märka upp språkförändringar

För att till exempel underlätta korrekt avstavning, automatisk översättning och förbättra möjligheten för skärmläsare att presentera innehållet korrekt, ska aktuellt språk anges maskinläsbart.

Vad kräver lagen?

Innehåll på sidan som har ett annat språk än sidans huvudsakliga språk behöver märkas upp maskinläsbart.

På html-sidor görs detta genom att det element som omsluter innehållet förses med ett lang-attribut med rätt värde. Koden kan till exempel se ut så här:

<div lang=”en”>Translation in English</div>

Använd rätt språkkoder

Språkkoden för lang-attributet ska anges enligt BCP 47 (”Best Current Practice”). Organisationen Iana tillhandahåller en lista med språkkoder. Listan är på engelska.

Språkkoder (iana.org) Länk till annan webbplats.

Undantag från lagkraven

Ord på ett annat språk än omgivande text behöver inte märkas upp om de är:

  • egennamn,
  • tekniska termer
  • på obestämt språk (dessa ord kan märkas med lang="")
  • låneord eller fraser som tagits upp i den omgivande textens språk.

Exempelvis finns ordet ”cookie” upptaget i Svenska Akademiens ordlista.

Så testar du språkändringar

För alla ord och fraser som är på ett annat språk än omgivande text (och som inte omfattas av undantaget), kontrollera i källkoden att dessa ligger i en tagg som har ett lang-attribut med rätt språkkod.

Du kan även använda skärmläsare för att testa att ordet läses upp med rätt uttal.

Utdrag ur WCAG

WCAG 3.1.2 (AA)

Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan automatiskt tydliggöras utom för egennamn, tekniska termer, ord av obestämbart språk och ord eller fraser som blivit en naturlig del av språket i den omgivande texten.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Relaterade riktlinjer

Ange sidans språk i koden

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: