Texta ljudet i inspelade filmer

Om riktlinjen

  • EN 9.1.2.2
  • WCAG 1.2.2 (A)

Att texta ljudet på inspelade filmer, video, animationer och annan rörlig media gör att många fler kan ta del av innehållet. Undertexter används även många gånger av de som väljer att inte ha ljudet på när de spelar upp en film.

Därför behöver du ha undertexter i film

Personer som av olika skäl inte tydligt kan uppfatta eller förstå ljud kan i många fall tillgodogöra sig innehållet om det finns i textformat. Detta berör många människor, och kan bero på till exempel hörselnedsättning eller störande ljud.

Många tittar på videoinnehåll med ljudet avslaget, till exempel för att de inte vill störa personer i omgivningen eller saknar fungerande högtalare eller hörlurar.

En del personer med svenska som andraspråk har också nytta av undertexter, liksom den som vill orientera sig i en inspelning genom att snabbspola med bild.

Vad kräver lagen?

Dialog och andra relevant ljud ska textas

Ljudet i synkroniserade medier ska ha undertexter (kallas även textbeskrivningar eller textremsa).

Textningen ska, förutom dialogen, beskriva andra relevanta ljud om det behövs för att användaren ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Till exempel ”en telefon ringer”, ”hunden skäller” eller ”musik spelas”.

Exempel: separat eller ordinarie textremsa för ljud i filmen

Text som beskriver ljud som inte är tal kan ibland läggas i separata textremsor på en annan plats på skärmen.

Det går också att lägga sådana ljudbeskrivningar i den vanliga textremsan mellan så kallade hakparenteser eller med vanliga parenteser.

[En telefon ringer] – Hej, det är jag!

Undantag från lagkraven

Undertexter krävs inte för videoinspelningar som är publicerade före 23 september 2020.

Mediealternativ till text

Om inspelningen i sig är ett mediealternativ till text så behöver du inte texta ljudet eftersom innehållet redan finns presenterat i text. Om inspelningen är ett mediealternativ till text måste det framgå tydligt.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Använd dolda undertexter

Med så kallat dolda undertexter (closed captions) kan användaren själv bestämma om de ska visas eller inte.

De ska kunna läsas upp av skärmläsare eller presenteras av en punktdisplay, användaren ska kunna anpassa utseendet på dem efter sina behov. Ibland kan användaren även välja översättning och placering av textremsan. Dolda undertexter är därmed ofta bättre än öppna, men det är inget krav att undertexterna måste vara dolda.

Öppna undertexter

Öppna undertexter (open captions på engelska) syns för alla, eftersom de är ”inbrända” som en del av de rörliga bilderna. Ibland är detta det enda alternativet för att alla användare ska kunna ta del av undertexter. Till exempel för inspelningar som distribueras via plattformar som inte har stöd för separata filer med undertexter.

Gör det lätt att hitta dolda undertexter

Om dina filmer har dolda undertexter behöver användaren enkelt kunna hitta och aktivera dem. Det finns välkända symboler för textning som kan användas i exempelvis knappar för att aktivera undertexter.

Dolda undertexter heter closed captions på engelska, därför används ibland en ikon med ”cc”.

I Sverige används ofta symbolen med ett enkelt T. Den tredje symbolen, som avbildar textremsor i nederkanten av en bild, står för ”subtitles”.

Erbjud en separat transkribering

En transkribering (ett dokument som innehåller alla inspelningens undertexter, eller motsvarande) gör det möjligt för personer som använder skärmläsare eller punktskriftsläsare att ta till sig innehållet i sin egen takt.

En transkribering av filmen är också bra för sökmotoroptimeringen eftersom det ger en möjlighet för sökmotorer och andra verktyg att tolka innehållet.

Glöm inte bort att länka till transkriberingen (eller göra den nåbar på annat sätt) på de platser där videon förekommer, och att länka till videon från transkriberingen om den förekommer fristående, så att användaren själv kan välja version.

Utdrag ur WCAG

WCAG 1.2.2 (A) Textbeskrivningar

Det finns textbeskrivningar till allt förinspelat ljud innehåll i synkroniserad media, utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som sådant.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: