Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

Om riktlinjen

  • EN 9.3.3.4
  • WCAG 3.3.4 (AA)

Att kunna ångra eller ändra ifylld information är viktigt, inte minst om det som angetts är av exempelvis ekonomisk eller juridisk karaktär. Därför ska det gå att ångra sig, förhandsgranska, korrigera eller bekräfta informationen innan den skickas iväg.

Därför behöver du ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

Den som råkar göra något fel kan slippa mycket besvär om felet kan upptäckas och åtgärdas direkt.

Alla kan göra fel, och för den som har till exempel läs- och skrivsvårigheter eller motoriska nedsättningar kan risken för felregistreringar i formulär vara större än för andra.

Vid viktiga transaktioner som till exempel gäller juridik eller ekonomi kan konsekvenserna av fel bli stora och besvärliga för alla inblandade. Därför behöver system som används för viktiga transaktioner hjälpa personer att undvika och rätta till misstag.

Vad kräver lagen?

Om det finns funktioner som innebär allvarliga konsekvenser, genom att personen

  • ingår rättsliga åtaganden
  • utför ekonomiska transaktioner
  • skickar in testsvar
  • ändrar eller raderar lagrade data som kontrolleras av personen själv

ska dessa funktioner antingen gå att ångra, eller så ska personen ges möjlighet att rätta inmatningsfel eller ges möjlighet att förhandsgranska, korrigera och bekräfta den inmatade informationen.

Utdrag ur WCAG

WCAG 3.3.4 (AA) Förebyggande av fel (juridiskt, ekonomiskt, data)

För webbsidor som leder till att användare ingår rättsliga åtaganden eller utför ekonomiska transaktioner, eller som ändrar eller raderar användarstyrd data i datalagringssystem eller tar emot användarens provsvar, så ska minst en av följande punkter gälla:

  1. Möjlig att ångra: Åtgärder kan ångras.
  2. Kontrollerad: Data som matats in av användaren kontrolleras, och om inmatningsfel hittas ges användaren möjlighet att rätta till dem.
  3. Bekräftad: Det finns en metod/funktion för att förhandsgranska, bekräfta och rätta till information innan åtgärden slutförs.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: