Alla tillgänglighetskrav är uppfyllda

Om riktlinjen

  • EN 9.6

För att EN 9.6 ska vara uppfyllt måste alla WCAG-krav upp till nivå AA vara uppfyllda.

Därför behöver alla krav på digital tillgänglighet vara uppfyllda

EN 9.6 är en ”stämpel” på att samtliga krav upp till WCAG-nivå AA är uppfyllda.

Antingen ska den aktuella webbplatsen uppfylla dessa krav, eller så kan en alternativ webbplats användas. Utöver att denna alternativa webbplats ska uppfylla alla WCAG-krav upp till nivå AA ska även vägen till denna alternativa webbplats möta samma krav.

Digg avråder dock starkt från att publicera alternativa webbplatser om syftet i första hand är att uppfylla kraven på digital tillgänglighet.

Vad kräver lagen?

Alla tillgänglighetskrav är uppfyllda

En webbplats kan uppnå WCAG nivå AA om den antingen

  • själv uppfyller alla kriterier märkta med A respektive AA eller
  • om det finns en alternativ webbplats som uppfyller samma krav.

Det får inte finnas någon del av en webbplats som inte uppfyller kraven i WCAG nivå AA.

Det får inte finnas någon del av en process (till exempel en serie av formulär i en e-tjänst) som inte uppfyller kraven i WCAG nivå AA.

Teknik som saknar stöd för hjälpmedel eller som inte kan användas av personer med funktionsnedsättning

Webbplatsen får inte vara uppbyggd med teknik som saknar stöd för hjälpmedel eller på annat sätt inte går att använda för personer med funktionsnedsättning. Exempel på sådan teknik kan vara nya filformat eller tilläggsprogram som ännu saknar stöd för skärmläsare.

Om sådan teknik som omnämns i föregående stycke trots allt används,får det inte medföra oöverkomliga hinder, vilket definieras som brott mot WCAG-kriterierna 1.4.2 Kontroll av ljud, 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla, 2.3.1 Tre flimmer eller under tröskelvärde och 2.2.2 Paus, stopp, dölj.

Alternativ webbplats

Om webbplatsen inte uppfyller WCAG-kraven upp till nivå AA så får en alternativ webbplats användas. Såväl den alternativa webbplatsen samt sättet som användaren hittar till och förflyttar sig till den alternativa webbplatsen måste uppfylla samtliga krav i WCAG nivå AA.

Exempel: Samtliga krav i WCAG nivå AA är uppfyllda

Din webbplats uppfyller samtliga krav upp till WCAG nivå AA. Detta gör att webbplatsen automatiskt uppfyller kraven som ställs i EN 9.6.

Exempel: Alternativ webbplats

Din webbplats har svårt att uppfylla samtliga krav i WCAG nivå AA, därför bygger du en alternativ webbplats som uppfyller dessa krav.

När en person kommer till den första webbplatsen så kan personen välja mellan att besöka en tillgänglig webbplats eller att besöka en webbplats som är mindre tillgänglig. Webbsidan, där personen kan välja mellan dessa två webbplatser, följer samtliga krav i WCAG nivå AA.

Hänvisning till EN 301 549

EN 9.6 Alla tillgänglighetskrav är uppfyllda

EN 9.6 finns på sidan 51 i den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (ETSI EN 301549 V3.2.1, etsi.org) Länk till annan webbplats.

EN-standarden är på engelska.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: